Srpski oklop - forum
Tenk T34

  

     Malo koje oružje je imalo uticaja na tok Drugog svetskog rata, kao sto su imali tenkovi serije T-34. Kao najbolji tenk tog rata, bio je spas za Rusiju. Veoma veliki uticaj  izvršio je na dalji razvoj kako ruskih tako i nemačkih tenkova, a posredno i na tenkove ostalih zaraćenih strana. T-34 je predak današnjih najsavremenijih ruskih tenkova, na kojima se mogu prepoznati neki kriterijumi koje je još slavni T-34 zacrtao. Proizvodnja ovog tenka započela je krajem 1939. god. na osnovu poboljšanog prototipa T-32. Dobra pokretljivost u kombinaciji sa solidnim topom i karkterističnim zakošenim oklopom i pored problema sa transmisijom i lošeg rasporeda unutar vozila, dala je jedan jako respektivan tenk. Početkom rata T-34 je bio neugodno iznenađenje za nemačke tenkove. Ipak zbog svoje malobrojnosti (samo je 1100 proizvedeno pre početka rata) nije imao bitnijeg uticaja na prvi period rata. Kako se glavnina ruske industrije uspešno evakuisala prema Uralu, proizvodnja T-34 je nastavljena sa mnogim novim unapređenjima. Do kraja 1941 konstruisana je nova pretežno livena kupola, sa maksimalnom debljinom oklopa od 60mm, a većina novih tenkova je imala ugrađene nove topove od 76,2mm, koji su mogli probiti oklopnu plocu debljine 65mm, po uglom od 30 stepeni na 450m, sto je bilo dovoljno za pariranje tadašnjim nemačkim tenkovima. Ratna zbivanja su ubrzala razvoj te je T-34 konstantno usavršavan. Vec 1942. god. izradjuje se nova kupola, drugačijeg oblika i sa dva poklopca, a 1943. se prelazi na liveni tip kupole. Debljina oklopa ovih novih kupola je iznosila 75mm spreda i 52mm bocno. Usled velikog broja fabrika, koje su bile angažovane na proizvodnji tenka, nastale su i mnoge nestandardne modifikacije, na fabričkom nivou: ponekad su dodavane dodatne oklopne ploče, osloni točkovi drugačijeg oblika, bolje zaštićeno postolje mitraljeza, menjačka kutija sa 5 brzina, pojavili su se i dodatni spoljni rezervoari... Krajem 1943. pojavljuje se znatno usavršenija verzija- T-34/85. Kao osnova posluzili su T-34 iz zadnjih serija, ali je kupola ponovo redizajnirana, da bi primila trećeg člana posade, kao i novi top D-5T85 (kasnije je ugrađen nešto bolji model S-53) od 85mm, koji je zahvaljujući početnoj brzini projektila od 792 m/s mogao probiti 95mm oklopa pod uglom od 30°, na daljini od 900m. To je bilo dovoljno efikasno za pariranje pod određenim uslovima nemačkim modelima Panter i Tigar. Bočni oklop kupole  pojacan je na 75mm, a na oklopnom telu je ostao iste debljine zarad zadržavanja pokretljivosti. Takodje uvođenjem petog člana posade, znatno je olakšan rad komandira i nisandzije. Šasija ovog tenka  poslužila je i kao osnova za mnoge modele samohodnih oruđa. Prvo je izrađeno vozilo SU-122, nastalo ugradnjom poljske haubice 122mm u prednju kosu ploču oklopnog tela. Kako je ovaj model bio pogodniji za neposrednu podrsku pešadiji, proizvedene su i protivtenkovski modeli SU-85, sa topom 85mm, da bi se potkraj 1944. prešlo na proizvodnju SU-100, sa topom 100mm, koji je bio i u naoružanju JNA, u mesovitim PO divizionima. Izmedju 1940. i 1945. proizvedeno je oko 40.000 tenkova T-34 svih verzija. U većem broju prizveden je samo americki tenk M-4 Šerman, mada se T-34 proizvodio i posle rata. Nakon Drugog svetskog rata ovaj tenk je korišćen u skoro svim lokalnim sukobima. Pokazao se odlično u prvoj fazi korejskog rata, gde je njegov oklop bio imun na projektile ručnih bacača.

Fotografija iz 1949., koja lepo ilustruje šarenilo oklopne tehnike JA: Iza T34/85 vide se nemačka samohodna oruđa Hečer i ruska SU-76, iza kojih je britanski transporter Bren karier (svi na levoj strani), desno su tenkovi T-34

 

.....Tenk T-34 je na prostoru Jugoslavije prvi put viđen u sastavu nemačkih jedinica, koje su vrlo rado koristile primerke zaplenjene na ruskom frontu. Nakon mahom lakih tenkova sa kojima su se sretale partizanske jedinice, dosta veci i tezi T-34, prilikom pojavljivanja na bojištu često je pogresno prepoznavan kao PzKpfw V - Panter, sa kojim ima relativno sličnu siluetu, pa su u izveštajima često opisivane borbe sa "Panterima". Do masovne pojave dolazi nakon ulaska Crvene Armije, na prostore tadašnje Jugoslavije, a krajem 1944. god. formirana je Druga tenkovska brigada, opremljena sa 65 T-34/85, koja je dala značajan doprinos u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije. Posle rata na osnovu sporazuma sa vladom SSSR-a juna 1946.god., nabavljeno je izmedju ostaloga i 66 tenkova, a naredne 1947. 308, čime je brojno stanje, računajući i tokom rata isporočune, naraslo na 425 T-34 i praktično nije se menjalo sve do novih isporuka 1966. Kao i ranije tokom isporuka sovjetske tehnike, bilo je mnogo nedostataka: Samo 50% tenkova je imalo električno pokretanje komandirske kupolice, 25% akumulatora nije bilo ispravno, a isporučene rezervne cevi topova  bile su kalibra 76mm. Pored ovoga isporučena je i veca kolicina rezervnih delova, municije, neborbenih vozila, radionica, tegljača itd. Novi ugovor od 30.juna 1947 nije do kraja realizovan, usled prekida svih odnosa sa SSSR-om 1948.god.

..... Pošto je tadasnja industrija Jugoslavije osvojila proizvodnju mnogih rezervnih delova za tenk T-34, poneti početnim uspehom pokušali su i proizvodnju kompletnog T-34, te je tako nastao prototip Vozila-A (kopija T-34) i ukupno je proizvedeno 5 primeraka. Kao osnova ovaj tenk je posluzio i za druge slicne projekte M-320, M-628, od kojih se ubrzo odustalo. Tek je 1957.god, osvojena prozivodnja kompletnog motora V-2, u fabrici FAMOS, kod Sarajeva. Tokom upotrebe u JNA na T-34, su izvodjene manje modifikacije, na motoru, el. opremi, a sedamdesetih su ugrađeni i IC uredjaji za vožnju. Sedamdesetih na kupolama su ugrađeni i teški mitraljezi Browning 12,7mm, koji su uzimani sa tenkova M-4, koji su tada povlačeni iz naoružanja. Zanimljivo je da je ovaj tenk u velikoj količini nabavljen i tokom šesdesetih godina. Da li zbog cinjenice da je kupovina novih T-54 bila uslovljena i narudžbom starih T-34 ili zbog povoljne cene sredinom sesdesetih (1966-68) nabavljeno je 600 T-34B. Isporucilac je bila Čehoslovacka, i svi tenkovi su imali IC uređaje za vožnju. Tenk T-34 je godinama ostao u naoružanju, sve do osamdesetih godina kada je započet spori proces povlačenja iz naoružanja. Od povučenih vozila, između ostaloga, formirano je nekoliko samostalnih bataljona i ceta za odbranu aerodroma i drugih važnih tačaka na operativnim pravcima. Deo jugoslovenskih T-34, je zavrsio u Angoli, kada je 1976. god. isporucena jedna četa tenkova T-34B, kao pomoc oslobodilačkom pokretu MPLA. Tenkovi su izuzeti iz sastava 51.mbr iz Pančeva, pri čemu je insistirano da se izdvoje tenkovi sa sto većim preostalim motoresursom. Izabrani tenkovi i potrebna municija su upućeni u luku Ploče, zajedno sa deset terenskih automobila Jeep. Kao zamena isporučenim tenkovima 51.mbr je dobila T-34 iz 25.okb, 25.pešadijske divizije. Po nekim izvorima, vrlo je moguće da je nekoliko T-34B isporuceno i Kipru, koji je u to vreme kupovao jugoslovensko oružje (VBR 128mm, haubice 105mm M-56). Jedan broj je prebačen na ostrva u Jadranskom moru u sastav tamošnjih Vojno pomorskih uporišta. Tako su pred izbijanje sukoba tenkovi T-34 sa o.Visa povučeni u sastav benkovačke 180.mtbr iz sastava kninskog korpusa.  Početkom rata u skladištima  bilo je još uvek dosta T-34, koji se uključuju u borbena dejstva. Korišćeni su za podršku pešadije, često i kao stacionirane vatrene tačke. Zbog nedovoljne oklopne zašite, montirane su dodatne ploče od tankih limova, ili gumene trake, koje su izazivale prevremeno aktiviranje projektila sa kumulativnom bojevom glavom .U praksi, u nedostatku ovih materijala korišćeni su i prirucni: Stare gume, drvo, džakovi sa peskom, prazne municijske kutije. Zbog opste istrošenosti ova vozila su ubrzo ispadala iz upotrebe, a naročito je brzo stradao hodni deo. Dobar broj ovih vozila je korišcen i od strane Vojske Republike Srpske (VRS). Jedno krace vreme, nakon formiranja Vučijacke brigade VRS maja 1992. god, u sastav tenkovske čete te brigade bilo je i nekoliko žena - vojnika na dužnostima nišanioca ili poslužioca. Preostali T-34, posle sporazuma o kontroli naoruzanja, su zavrsili na poligonima ili na drugi nacin rashodovani kao prekobrojna oklopna vozila Vojske Jugoslavije. U danasnje vreme izlozeni T-34 moze se videti na Kalemegdanskoj tvrđavi u okviru tamošnjeg vojnog muzeja.
.....Jugoslovenska strana je pored pregovora za nabavku 600 tenkova T-34B, posebni interes iskazala za nabavku kumulativne municije, kalibra 85mm za topove ovih tenkova. Uoči nabavke u skladištima JNA je po pitanju topovske municije za tenk T-34 na raspolaganju je bilo: 219.454 trenutnih, 107.474 pancirnih i 37.699 potkalibarnih, skupa 364.427 metaka, sto je za imajućih 420 tenkova ovog tipa značilo približno po 16 borbenih kompleta. Pocetkom 1967. primljena je i prva kolicina kumulativne municije, 24.380 komada.

T-34 reg. brojeva 2615 i 2702 iz posleratnih isporuka, iznad topova su im dodatni uređaji koji imitiraju dejstvo topa

t34-9.JPG (17554 bytes)
T-34, na jednoj od Vojnih parada, pedesetih
Jugoslovenska kopija tenka T-34 označena kao ''Vozilo A'' je izrađena samo u pet primeraka

 

Tehničke karakteristike tenka T-34

     Unutrašnjost tenka podeljena je na četiri odeljenja: Odeljenje za upravljanje, bojevo odeljenje, motorno odeljenje i transmisiono odeljenje. Odeljenje za upravljanje nalazi se u prednjem delu tenka. U njemu se nalazi prostor za vozača - mehaničara i pomocnika vozača - mitraljesca, kao i delovi za upravljanje mehanizmima tenka, instrument tabla motora, mitraljez DT na loptastom postolju, deo borbenog kompleta, 2 boce sa komprimovanim vazduhom, rezervni delovi, alat i pribor. Bojevo odeljenje se nalazi u srednjem delu tenka i obuhvata i prostor kupole u kojoj se pored osnovnog naoruzanja nalazi i prostor za komandira tenka i nisandžiju, radio stanica i deo borbenog kompleta. U zadnjem delu kupole su i ventilatori za izbacivanje barutnog dima iz kupole. Veći deo municije je na podu i pored zidova oklopnog tela. Iza tanke metalne pregrade unutrašnjih zidova u međuprostorima između amortizera su rezervoari za gorivo. Motorno odeljenje se nalazi iza bojeveg i odvojeno je pregradom. U ovom odeljenju su smešteni motor, dva hladnjaka za vodu, dva rezervoara za ulje i četiri akumulatora, smeštena dva po dva na gvozdenim nosačima, izmedju donjeg dela motorske kućice i hladnjaka za vodu. Transmisiono odeljenje je u zadnjem delu tenka. U njemu su smesteni: glavno kvačilo sa centrifugalnim ventilatorom, menjačka kutija, bočna kvačila sa kočnicama, elektricni pokretač, bočni prenosi i dva rezervoara za gorivo.
Tip tenka / poreklo T-34/85 / SSSR
Opšti podaci >> OPSIRNIJE...
Posada 5
Borbena masa 30000 - 32000 kg
Dužina 6,070 m
Širina 2,950 m
Visina sa kupolom 2,604 m
Visina bez kupole 1,697 m
Širina koloseka 2,450 m
Visina poda od zemlje 0,40 m
Dužina naleganja gusenica na tlo 3,705 m
Max. brzina pri 1700 o/min. 48,30 km/h
Potrosnja goriva i maziva
Po obicnom putu na 1km 2,3 l
Po drumu na 1km 1,6 l
Po obicnom putu na 1h pri 25km/h 50 l
Po drumu na 1h pri 30km/h 48 l
Radijus kretanja sa glavnim rezervoaraima po obicnom putu / drumu 250 km / 300 km
Potrosnja maziva na 1km po obicnom putu / drumu 0,1  / 0,05 l
Potrosnja maziva za 1 sat po obisnom putu pri 25km/h 2,0 l
Potrosnja maziva za 1 sat po drumu pri 30km/h 1,5 l
Naoruzanje
Top S-53, 85mm
Horizontalni ugao dejstva 360°
Vertikalni ugao dejstva 22-25°
Mitraljezi, 2 kom. DT, 7,62mm
Ugao dejstva kupolnog mitraljeza 360°
Ugao dejstva prednjeg mitraljeza hor./vert. 12° / -6° do + 16°
Borbeni komplet 55 metaka 85mm, 2.394 metaka 7,62mm
Motor
Motor V2-34
Polozaj cilidara u obliku V, pod 60°
Broj cilindara 12
Precnik cilindra 150mm
Hod klipa: U levom bloku / desnom 180 / 186,7mm
Radna zapremina motora 38,88 l
Stepen sabijanja 14 - 15
Snaga motora pri 1750 ob/min 450 ks
Snaga motora pri 1800 ob/min 500 ks
Najmanji / najveci broj obrtaja pri praznom hodu 600 / 2050 ob/min
Specificna potrosnja goriva po 1 satu za 1ks 160 - 170gr
Vrsta goriva Plinsko ulje (nafta)
Rezervoari 8 glavna i 3 spoljnja dopunska
Zapremina glavnih / dopunskih 570 / 270 l
Vrsta motornog ulja Leti MK, zimi MZ
Rezervoari za ulje 2, u motornom odeljenju
Zapremina 80 l
Sistem hladjenja motora vodeni sa 2 hladnjaka
Povrsina hladjenja oba hladnjaka 107,36 mē
Zapremina oba hladnjaka 80 l
Protok vode pri 2250 ob/min 500 l/min
Oklopna zastita
Oklop 20-75 mm
Dislokacija tenkova T-34/85 i T-34B na dan15.marta 1972.
T-34/85
T-34B
Jedinica
Lokacija
93
24.okp
Smederevo
83
36.mbr
Subotica
83
51.mbr
Pancevo
83
12.prolpbr
Osijek
63
14.okp
Pivka / Vipava
63
16.okp
63
17.okp
Brcko
31
5.pbr
Titograd
64
41.okp
Prilep
64
42.okp
63
19.okp
63
21.okp
63
25.okp
31
9.pbr
31
1
15.prolpbr
9
17
SCOMJ
Banja Luka
11
18
973.NCOJ
Banja Luka
2
nastvano/teh. centar
Ljubljana
2
2
nastvano/teh. centar
Zagreb
2
nastvano/teh. centar
Senta
2
nastvano/teh. centar
Nis
2
nastvano/teh. centar
Travnik
1
Vojna akademija
Beograd
1
Pesadijski skol. centar
Sarajevo
10
Poligon
Krivolak
418
600
*jedan broj tenkova iz jedinica se nalazio u remontnim zavodima -Cacak, Skoplje

Foto album

.....Nemačka armija je koristila zaplenjene T-34 pod svojom oznakom T34 747(r). Na tenkovima su izvršene manje izmene: ugrađeni su nemački radio uređaji, drugačija kupolica komandira tenka, alat i pribor. Na prostoru nekadašnje Jugoslavije T-34/76 stižu u sastavu 5.SS policijske čete. koja je sredinom 1944. prebačena iz Ukrajine, da bi zatim izvodila protivgerilska dejstva na prostoru Slovenije i Sev. Italije. U sastavu ove čete bio je vod oklopnih automobila Stejer (3 kom.), vod tenkova Hočkis (5 kom.) i 2 voda tenkova T-34/76 (10 kom.). Prilikom pojavljivanja na bojištu, partizanske jedinice navikle da se susreću mahom sa lakim oklopnim vozilima, često su ove T-34 prepoznavali kao Pantere (najbolji nem. srednji tenk, koji se nije pojavio na ovim prostorima). U borbi kod Ilirske Bistrice 29.-30 aprila 1945. Prva tenkovska brigada se sukobila sa 5.SS policijskom četom. Po izveštajima uništen je jedan T-34/76 i to dejstvom Stjuarta PAK (laki tenk M3, kome je umesto kupole nadgrađen nemački PT top PAK 75mm). Već narednog dana Prva tenkovska je imala novi susret sa ovim tenkovima u mestu Bazovica. Nekoliko tenkova Stjuart je oštećeno na samom ulazu u Bazovicu, a zatim su u protivnapad krenuli nemački T-34/76. Za borbu protiv drugih tenkova u Prvoj tenkovskoj brigadi korišćeni su okl- automobili AEC sa topom 57mm. Po nemačkim tenkovima iz svog AEC-a, između zapaljenih Stujarta, dejstvuje poznati artiljerac Antun Beguš i uništava jedan T-34, a još jedan je napušten iako je bio samo lakše oštećen. U Bazovici je uništeno ili ostavljeno 7 T-34/76. Bar jedan od ovih tenkova je odmah ušao u sastav Prve brigade i snimljen je narednih dana tokom vožnje po Trstu. Nakon rata T-34/76 su i dalje koriščeni u JA i to najverovatnije 5 vozila. Tokom 1946/47 iz SSSR-a je izmedju ostaloga isporučeno 10 topovskih cevi u kalibru 76,2mm za ove tenkove.

T-34/76 snimljen neposredno nakon zarobljavanja u maju 1945 i mnogo godina kasnije u Banja Luci. U posleratnom periodu korišćeno je do 5 primeraka
T-34/76 tokom završnih borbi 1945. i u posleratnom periodu
I pored zastarelosti T-34/85 je u velikom broju upotrebljen u građanskom ratu. Na gornjoj slici je neispravni T-34 VRS koji su zaplenili na Ozrenu pripadnici muslimanskih jedinica. Obratite pažnju da nedostaje drugi potporni točak
Crtez: Tenk T-34T3485m44tu.JPG (2038 bytes)

t34inz.jpg (29495 bytes) t34inz2.jpg (27265 bytes)
Snimak sa ceone i zadnje strane prototipa inzinjerijske verzije tenka T-34 iz pedesetih godina, koji je napusten prilikom povlacenja sa Kosova 1999. god
Galerija: T-34
t34-2tu.jpg (2710 bytes)
t34-3tu.jpg (2400 bytes)
t34-11.jpg (54684 bytes)
t34-4tu.jpg (2605 bytes)
t34-8tu.jpg (2560 bytes)
t34-5tu.jpg (2424 bytes)
t34-6tu.jpg (2336 bytes)
t34-7tu.jpg (1659 bytes)
t34-13_small.JPG (2201 bytes)
t34-14_small.jpg (2711 bytes)

t34-12_small.jpg (4547 bytes) Tenk T-34/76 izvadjen iz jezera u severo-istocnoj Estoniji, nakon sto je 56 godina proveo u mulju jezera na 9m dubine. Tenk su zaplenile nemacke jedinice i tokom povlacenja iz Estonije 1944.god, nakon sto je ostao bez goriva namerno je potopljen u jezero. Vozilo je fantasticno ocuvano, sa sve nemackim ratnim oznakama. Cak je i motor navodno pokrenut bez vecih popravki. Opis cele ekspedicije na: http://www.diving.ee/articles/art035.html
-srodna tema-T-34 u jugoslovenskoj upotrebi 1945-97g.- dr.Bojan Dimitrijevic
-Fotografije tenka T-34 sa Kalemegdanske tvrđave

 

U izradi ove strane koriscene su informacije i fotografije iz/sa/od:

  • ''Modernizacija i intervencija - Jug. OJ 1945-2006'' -B. Dimitrijević
  • ''Oklopna vozila i oklopne postrojbe u Drugom svetskom ratu'' - D. Preodoević
  • "Oklep na Slovenskem" - Iztok Kočevar
  • Edicija ''Razvoj OS SFRJ''
  • Bojan Kavedzic
  • www.achtungpanzer.com
  • II Svjetski rat - Tenkovi - Eric Grove
  • ''Krvave zore Vucijaka'' - Mirko Stojcinovic
  • ''Komandant po potrebi'' puk. Slavko Lisica
  • ''Majevicom do pakla Lisace'' Djojo Djokic
 

Početna strana