Transmisija za tenk Vihor

Transmisija za tenk VIHOR je mehanička sastavljena od multiplikatora i dva planetarna menjača sa bočnim prenosnicima i ima hidrauličko upravljanje.
Multiplikator je zupčasti sa izvodom za pogon kompresora, starter generatora i prenosnika za pogon ventilatora.
Menjači su planetarni sa 5+1 stepeni prenosa i višelamelastim spojnicama koje se aktiviraju hidraulički. Promena stepena prenosa i zaokret ostvaruju se preko mehaničkih komandi i hidrauličkih aktuatora. U svakom stepenu prenosa ostvaruje se po jedan proračunski poluprečnik zaokreta, čiji je raspored znatno povoljniji u odnosu na tenk T-72 zahvaljujući značajnim izmenama u konstrukciji menjača i sistema za upravljanje. Sve izmene u konstrukciji menjača realizovane su u postojećim gabaritima.
Za pogon dva ventilatora sistema za hlađenje motora i transmisije razvijen je potpuno novi prenosnik sa sigurnosnom frikcionom spojnicom sa mokrim trenjem.
Novi menjači su originalnog kinematskog rešenja i obezbeđuju ostvarenje pravolinijskog kretanja i zaokreta sa ravnomerno raspoređenim proračunskim pluprečnicima, u svakom stepenu prenosa, što obezbeđuje veoma veliku manevarsku sposobnost tenka.