Srpski oklop - forum
Tenkovi specijalne namene

BST-2

.....Tenk za izvlaćenje BST-2 (Бронетанковый тягач средний БТС-2) nabavljen je u malom broju, verovatno sa kontigentom tenkova T-54A/B. U periodu 1961-63 JNA je primila oko 140 tenkova T-54A i B, a koji su 1973. isporučeni Egiptu u broju potrebnom za jednu oklopnu brigadu. Nije poznato da li su uz ove tenkove isporučeni i BST-2. O upotrebi ovog vozila u jedinicama JNA, za sada, ima veoma malo podataka. Reč je o specijalizovanom vozilu za izvlačenje oštećenih ili zaglavljenih tenkova, a uz pomoć dizalice i posebnog alata korišćen je i tokom popravki tenkova. BST-2 je izrađen na osnovi tenka T-54. Bio je opremljen glavnim vučnim vitlom (i čeličnom sajlom od 200m, vučne snage 25 tona), koje je dobijalo pogon od motora. Dizalica je imala mogućnost manipulacije teretom do 5 tona. Na platformi na krovu vozila prevožen je teret mase do 4 tone. Posadu je činilo tri člana. Masa vozila bila je 32t, sa sličnom prohodnošću kao kod tenka T-54.

BST-2 tenk za izvlačenje

BST-2, snimljen u Bosni juna 2.000.

 

VT-55A

.....Razvoj tenka za izvlačenje VT-55A (vyprošťovací tank) započet je u Čehoslovačkoj 1964.g, i dobrim delom zasnivao se na licenci za BST-2, samo što se čehoslovački projekat zasnivao na tenku T-55A. Razvoj je završen 1968.g, a serijska proizvodnja je započeta 1969.g , a okončana 1983.g. Od ukupne proizvodnje samo je dvadesetak procenata namenjeno čehoslovacima, a ostatak je izvezen armijama VU ili trećim državama. Osnovna namena ovog vozila je izvlaćenje i šlepovanje oštećenih ili pokvarenih tenkova, i za tu namenu je imao vitlo vučne sile 75Mp i 200m čelične sajle. Standardnu opremu je činilo i pomoćno vitlo sa 400m dugom sajlom. Dizalica na desnoj strani oklopnog tela je manipulisala teritima do 1,5t, sa največim rasponom od 4m, kada je teret mogao biti najviše 1,2t. Na platformi, na krovnoj ploči prevoženo je do 3t tereta. Posadu su činili komandir, vozač i radio operater, smešteni u prednjem delu vozila.VT-55A su označavani petocifrenim brojevima iz istog opsega kao i tenkovi T-55. U Vojsci SiCG 2004.g od 112 tenkova za izvlačenje 17 su bili tipa VT-55A. Na gornjoj fotografiji je VT-55 iz sastava nekdašnje 20.mtbr iz Valjeva, pored je MAZ-537, vučni voz.

JVBT

.....Razvoj tenka za izvlačenje JVBT ( jeřábovací vyprošťovací buldozerový tank) je započet 1967.g, a 1970.g je divršen prototip. Već naredne 1971.g započela je serijska proizvodnja, koja je trajala do 1983.g. Za JVBT je takođe kao osnova poslužilo oklopno telo tenka T-55A, ali za razliku od prethodnih sličnih vozila na JVBT je ugrađivana dizalica mnogo veće radne efektivnosti. Vučna vitla su bila istih karakteristika kao kod VT-55A, a dizalica je imala raspon do 8m i mogućnost podizanja do 20t. Na krovnoj ploči je bila platforma predviđena za terete do 1.500kg. Na JVBT po potrebi mogla se montirati i ralica za zemljane radove ili pomeranje prepreka. Posada je bila tročlana. U JNA ova vozila su nazvana TZI- tenk za izvlačenje, a taj termin je korišćen i za ostala slična vozila. U Vojsci SiCG 2004.g od 112 tenkova za izvlačenje 74 je bilo JVBT, a manji broj se koristi i u Vojsci Srbije u sastavu komandnih četa mehanizovanih bataljona.

WZT-2

.....WZT-2 (Wóz zabezpieczenia technicznego) nastao je u Poljskoj, projektovan je takođe na osnovu licence za BST-2, kao i češka vozila tog tipa. Serijska proizvodnja je započeta 1972.g, na osnovu poljske verzije tenka T-55A. WZT-2 JNA nabavlja tokom osamdesetih, a krajem njenog postojanja imala je u inventaru oko 150 tenkova za izvlačenje različitih tipova. Vojska SiCG je u 2004.g imala 16 WZT-2.

M-84AI

.....M-84AI razvijen je na osnovi oklopnog tela standardnog tenka M-84A. Početkom devedesetih u fabrici "14 Oktobar" u Kruševcu u saradnji sa fabrikom Prva Petoletka i TRZ Čačak, uz projektantsku podršku VTI ukupno je proizvedeno (modifikovano) 5 tenkova. Ovo vozilo je dovršeno uz pomoć poljskih stručnjaka i veoma podseća na poljski model WZT-3. Tenk M-84AI poseduje specijalnu opremu za izvlačenje zaglavljene i oštećene tehnike u borbenim uslovima, vuču neispravnih borbenih sredstava, zemljane radove i ukopavanje borbenih sredstava, podizanje tereta pri montažno-demontažnim radovima, transport rezervnih delova i opreme, pružanje tehničke pomoći tokom remontnih radova itd.
     Za izvlačenje tehnike koristi se glavno vitlo (čekrk), koje ima mehanički pogon i reduktor sa dva stepena prenosa napred i jedan za nazad. Sila u užetu dužine 200m je 300kN. Pomoćno vitlo služi za razvlačenje i donošenje užeta glavnog čekrka do mesta njegovog pričvršćivanja i za druge radove koji zahtevaju manju vučnu silu. Pomoćno vitlo ima hidraulični pogon i silu u užetu do 20kN. Uže je dužine 400m.
     Dozer je hidraulični sirine 3,065m i visine 0,9m i dubine zahvata od 250mm.
     Dizalica (kran) TD-50 je dvodelna sa hidrauličkim izvlačenjem. Radno polje po horizontali je 360 stepena, visina dizanja 8,6m i maksimalna nosivost 150kN. Najveća dužina je 8m, a najmanja 5,8m.
     Za elektrolučno zavarivanje tenk je opremljen elektrodama 60-250A, od 2,5 do 6mm, a za gasno zavarivanje i rezanje koristi acetilen i kiseonik, smeštene u boce zapremine 40dm3. Opremljen je i tranzistorskim pretvaracem napona od 220V do 350VA. Tenk ima i posebnu ralicu, koja služi za izvođenje zemljanih radova i oslanjanje pri upotrebi dizalice.
     Za transport tereta do masa od 3.500kg sluzi platforma duzine 191, sirine 216cm i visine stranica 62cm. Tenk M-84AI opremljen je i specijalnim alatom i priborom za laki remont.
     Naoružanje čini PAM-om  M-87 od 12,7mm, a u svojstvu zaštite dvanaest bacača dimnih kutija (8 desno, 4 levo). Motor je isti kao i kod M-84A, znači V-46TK od 735kW. Transmisija je mehanička sa sedam stepena prenosa za napred i jednim za nazad. Prohodnost je takodje na nivou tenka M-84A.
U Vojsci Srbije je svih 5 proizvedenih M-84AI, po jedan u svakom tenkovskom bataljonu.
Tip / poreklo M-84AI / SR Jugoslavija
posada 4
borbena masa 42.000 kg
duzina 8,3m
sirina 3,6 m
visina (racunajuci PAM0 2,71m, bez PAM-a 2,15m
motor V-46TK
snaga motora 735kW
specificna snaga 17,5 kW/t
maks.brzina po putu 65 km/h
naoruzanje teski mitraljez M-87 od 12,7mm
borbeni komplet 300 metaka
Predstavljanje M-84AI u fabrici 14.Oktobar
M-84AI iz sastava 36.tenkovskog bataljona, 3.brigada KoV-a foto: B. Dimitrijević

Fotografije tenka M-84AI, sa vezbe ''Sretenje 2008''

 

U izradi strane korišćene informacije / fotografije iz/sa:

Početna strana