Taktička vežba Zima 2015

Tema vežbe - Ojačani pešadijski bataljon u odbrani sa prelaskom u napad. Izvodi je 4. brigada KoV-a sa 808 pripadnika i 98.avijacijska brigada sa 22 pripadnika. Poligon Pasuljanske Livade.
Foto: Vojska Srbije
zima2015- (3) zima2015- (4) zima2015- (5) zima2015- (6)
zima2015- (7) zima2015- (8) zima2015- (9) zima2015- (10)
zima2015- (11) zima2015- (12) zima2015- (13) zima2015- (14)
zima2015- (15) zima2015- (16) zima2015- (17) zima2015- (18)
zima2015- (19) zima2015- (20) zima2015- (21) zima2015- (1)
zima2015- (2)