Priprema, poligon Međa

Priprema za Tenkovski biatlon u Rusiji
biatlon (16) biatlon (15) biatlon (20) biatlon (22)
biatlon (24) biatlon (25) biatlon (26) biatlon (27)
biatlon (28) biatlon (29) biatlon (30) biatlon (31)
biatlon (34) biatlon (2) biatlon (21) biatlon (23)
biatlon (32) biatlon (33) biatlon (4) biatlon (1)
biatlon (3) biatlon (5) biatlon (17) biatlon (6)
biatlon (7) biatlon (8) biatlon (9) biatlon (10)
biatlon (14) biatlon (11) biatlon (12) biatlon (13)
biatlon (18) biatlon (19)