Oklop Vojske Republike Srpske

Fotografije pripadnika i oklopne tehnike VRS 1992 - 1995.
0000294010-016 Februar 1994., povlačenja sa položaja oko Sarajeva : army, Balkan States, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Eastern European culture, Europe, European, military, military personnel, Sarajevo, Serbian, soldier, transportation, war, withdrawal of the troops 0000294010-008 Februar 1994., povlačenja sa položaja oko Sarajeva : army, Balkan States, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Eastern European culture, Europe, European, military, military personnel, Sarajevo, Serbian, soldier, transportation, war, withdrawal of the troops vrs-2 vrs-3.1
vrs-4 vrs-5 Operacija "Koridor 92", posada OT M-60 vrs-6 vrs-7
vrs-8 vrs-9 Operacija "Koridor 92" vrs-10 Operacija "Koridor 92" vrs-12
vrs-14 Operacija "Koridor 92" vrs-13 Povlačenje sa aerodroma Butmir 1992. vrs-15 vrs-16
vrs-17 tenkovi T-55 u Bijeljini vrs-18 vrs-20 vrs-21
0000294010-004 Februar 1994. položaj oko Sarajeva : army, Balkan States, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Eastern European culture, Europe, European, military, military personnel, Sarajevo, Serbian, soldier, transportation, war, withdrawal of the troops 0000294010-001 Februar 1994. sporazumno povlačenja sa položaja iznad Sarajeva : army, Balkan States, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Eastern European culture, Europe, European, military, military personnel, n.a.t.o., Sarajevo, Serbian, soldier, transportation, u.n.o. and the army, war, withdrawal of the troops 0000293945-006 Okolina sarajeva, februar 1994. : army, Balkan States, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Eastern European culture, Europe, European, military, military personnel, n.a.t.o., Sarajevo, Serbian, soldier, war, withdrawal of the troops vrs-24 Remont tenka tokom borbi u Posavini 1992.
vrs-25 vrs-35 vrs-26 vrs-27 Posleratna fotografija tenka M-84A
vrs-29 vrs-30 vrs-31 vrs-32
vrs-33 vrs-34 vrs-36 vrs-37
0000294010-013 Okolina Sarajeva, februar 1994. : army, Balkan States, blue helmet, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Europe, february 1994, military, military personnel, n.a.t.o., Sarajevo, Serbia, soldier, transportation, u.n.o. and the army, United Nations, war, withdrawal of the troops, Yugoslavia 0000294010-011 Okolina Sarajeva, februar 1994. : army, Balkan States, Bosnia and Herzegovina, civil conflict, civil war, Eastern Europe, Eastern European culture, Europe, European, military, military personnel, Sarajevo, Serbian, soldier, transportation, war, withdrawal of the troops vrs-40 1.Laka pešadijska brigada iz Bijeljine, popularni "Panteri"