Obuka tenkovskih jedinica

Kolekcija fotografija koje prikazuju obuku tenkovskih jedinica iz posleratnog perioda
Preuzeto sa: http://www.mod.gov.rs/index.php
foto (22) foto (23) foto (24) foto (25)
foto (26) foto (27) foto (28) foto (29)
foto (30) foto (31) foto (32) foto (33)
foto (34) foto (35) foto (36) foto (37)
foto (38) foto (39) foto (40) foto (41)
foto (42) foto (43) foto (44) foto (45)
foto (1) foto (2) foto (3) foto (4)
foto (5) foto (6) foto (7) foto (8)
foto (9) foto (10) foto (11) foto (12)
foto (13) foto (14) foto (15) foto (16)
foto (17) foto (18) foto (19) foto (20)
foto (21)