Pregled organizacije, lokacije i brojnosti snaga oklopnih jedinica JNA 1962.godine

ARMIJA
JEDINICA
LOKACIJA
T34 T54 M47 M4A3 OA

M8

IA OT T-i
1. A 176. okp/26.okd Smederevo 41       3 6   1
  230.okp/26.okd Kragujevac 41       3 6   1
  234.okp/26.okd Kraljevo 41       3 6   1
  ič/26.okd Gornji Milanovac         5 6    
  Ostale jedinice Kragujevac           4   4
  Dop. bat/26.okd   10              
  203.okbr Pančevo       44 4 7   2
  252.okbr Subotica       44 4 7   2
  7.okb/pd A Smederevo       27   1   1
  8.okb/pd A Ruma       27   1   1
  4G. okb/pd A Beograd     27     1   1
  tč/pd B Beograd       10        
  Nst. dop. bat OJ Kraljevo 12     8        
  SVEGA 342 TENKA 145   27 170 22 45   14
3.A 243.okbr Skoplje 44       4 7   2
  211.okbr Niš 44       4 7   2
  16.okb/pd A Skoplje 27         1   1
  50.okb/pd A Priština 27         1   1
  2.okb/pd A Niš 27         1   1
  tč/pbr A Kičevo 10              
  tč/pbr A Kavadarci 19              
  tč/pbr A Vranje 10              
  Nst. dop. bat OJ Petrovac 20              
  SVEGA: 219 TENKA 219       8 17   7
4.A 219.okbr Čapljina       44 4 7#   2
  19.okb/pd A Benkovac       27 4 7#   2
  tč/pbr A Titograd       10        
  tč/uporište Vis       10        
  SVEGA: 91 TENK       91 4” 8#   3#
5.A 2.okp/20.okd Jastrebarsko   41     3 6   1
  31.okp/20.ok Dugo Selo   41     3 6   1
  282.okp/20.okd Petrinja     41   3 6   1
  ič/20.okd Sisak         5 6    
  Ostale jed Sisak           4   4
  dop. bat /20.okd       10          
  1.okbr Vrhnika     44   4 7   2
  265.okbr Bjelovar     44   4 7   2
  1.okb/pd A Il. Bistrica     27     1   1
  6.okb/pd A Karlovac       27   1   1
  14.okb/pd A Varaždin       27   1   1
  32.okb/pd B Zagreb     14 13   1   1
  tč/pbr A Il. Bistrica     10          
  tč/pbr A Maribor       10        
  Nst. dop. bat OJ Gospić     10 10        
  SVEGA: 369 TENKA   82 200 87 22 46   15
7.A 194.okbr Sarajevo       44 4 7   2
  247.okbr Osijek     44   4 7   2
  329.okbr Banja Luka       44 4 7   2
  11.okb/pd B Doboj 27       1     1
  4.okb/pd B Prijedor     27   1     1
  12.okb/pd B Modriča       27 1     1
  tč/pbr A Banja Luka       10        
  tč/pbr A Sl. Požega       10        
  Nst. dop. bat OJ Sarajevo     5 15        
  SVEGA: 253 TENKA 27   76 150 15 21   9
U „A“  EŠELONU 1.183 TENKA 364 82 276 461 71 134   45
U „B“ EŠELONU 91 TENK 27   27 37   3   3
UKUPNO ANGAŽOVANO 1.274 TENKA 391 82 303 498 71 137   48
  IMAJUĆE STANJE   422 110 319 599 264 304   57
  RAZLIKA   +31 +28 +16 +101 +193 +167   +9

 

Na osnovu dokumenta Uprave OJ GS JNA iz fonda Vojnog arhiva, objavljenog u knjizi "Modernizacija i intervencija - Jugoslovenske oklopne jedinice 1945-2006", autora dr.Bojana Dimitrijevica. Kniga se moze kupiti / naruciti u u Institutu za savremenu istoriju, Trg Nikole Pasica 11, IV sprat, 11000 Beograd. Na preko 400 strana, ilustrovana, obradjuje razvoj, opremanje, formaciju i upotrebu oklopnih jedinica na prostoru nekadasnje SFRJ, odnosno SRJ i danasnje R. Srbije.

 

Pocetna strana
Srpski oklop - forum