Robotizovana maketa tenka M-84AB1

Boskovic Ljubodrag

 

 

GENEZA NASTANKA MODELA TENKA M-84AB1 

      Sajam naoružanja „Partner 2009“ održan je od 2. do 5. juna 2009. godine u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije i Jugoinport SDPR-a, i na njemu je učestvovao 71 izlagač, iz zemlje i inostranstva. 

      Na štandu Vojnotehničkog instituta iz Beograda svoj Model tenka M-84AB1 izložio je Ljubodrag Bošković student Elektromašinskog odseka, član tima sa Tehničkog fakulteta u Boru. 

      Izložbeni prostor na kome je bio Model privukao je pažnju mnogih posetilaca među kojima su najznačajniji: 

      1.-Ministar odbrane Dragan Šutanovac.

      2.-Načelnik generalštaba, general-podpukovnik Miloje Miletić.

      3.-Načelnik Zprave za odbrambene tehnologije Ministarstva odbrane, brigadni general Danko Jovanović.

      4.-Direktor VTI, pukovnik Mladen Pantić.

      5.-Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski.

      6.-Strane vojne delegacije. 

Robotizovani Model tenka M-84AB1 projekat je koji je započet avgusta 2008. godine da bi završna ispitivanja bila obavljena početkom januara 2009. godine. Ovaj projekat, a posebno dobijeni rezultati tokom ispitivanja, treba da posluže kao polazna platforma za budući projekat u okviru koga će biti koncipirana i izrađena robotizovana višenamenska platforma, amfibijskog tipa.

   Izrada Modela sastojala se iz izrade kućišta, pogonske grupe (leve i desne), pogona kupole, vertikalnog pogona topa, gusenica, sistema za oslanjanje, namenske municije, nišanske sprave, topa, sistema za opaljenje municuje i naravno izgleda makete.

   Sledeća faza sastojala se iz ispitivanja sistema i podsistema Modela koje je sprovedeno u različitim terenskim i vremenskim uslovima. Cilj projekta je bio da se simulira tzv. tenkovski trougao koji podrazumeva sledeće:

  • vatrenu moć,
  • oklopnu zaštitu i
  • pokretljivost.
 

   Vatrenu moć čini top kalibra 9mm koji je spregnut sa obeleživačem mete (laserom) kao i sa kamerom koja omogućava nišanjenje mete kada se Model nalazi iza neke prepreke tj. van vidnog polja operatera. Praktično, obeleživač i kamera čine nišansku spravu Modela. Top, sa ovako spregnutom nišanskom spravom, vrši efikasno pogađanje mete na daljinama do 50m.

   Kinetički projektil, kalibra 9mm, vrši uspešno probijanje drvene mete debljine 40 mm na daljinu od 25 m. Opaljenje municije je električno. 

   Oklopna zaštita Modela je takva da može da izdrži direktan pogodak poštoljske municije kalibra 9mm sa prednje strane, tj. pogodak u prednju oklopnu ploču kao i u prednji deo kupole.  

  

Pokretljivost omogućava pogonska grupa od dva elektro-motora snage 55 W. Pošto je masa Modela svega 4 kg to znači da je specifična snaga 13,75Your browser may not support display of this image. , što sasvim zadovoljava potrebe Modela, kada se ona nalazi u terenskim uslovima rada. Pogonsko-transmisioni deo je modularnog tipa što znači da se u slučaju kvara cela pogonska grupa lako i brzo menja. Pogonsko-transmisioni deo podeljen je na dve grupe, odnosno levu i desnu. Gusenični pogon Modela omogućava da se on kreće po bilo kojoj vrsti podloge kao i u svim vremenskim uslovima. Testiranje je obavljeno u temperaturnim uslovima od -22oC do +40oC pri čemu je Model pokazao zavidne manevarske sposobnosti. Upravljivost Modela vrši se pomoću džojstika koji je povezan sa maketom preko napojnog kabla. Naravno, ovo je samo privremeno rešenje koje je zbog smanjenja troškova primenjeno na prototipu.

   Naredna faza usavršavanja Modela podrazumeva bezkontaktno upravljanje, koje je teorijski razrađeno i projektovano, a realizovaće se kada se obezbede potrebna sredstva.

   Elektromotorni pogon kupole i topa obezbeđuje sledeće mogučnosti:

   -zaokretanje kupole-topa (u odnosu na uzdužnu osu Modela ± 100o,

   -elevacija topa       -3o do +18o.

   Kako je zapisano u fazi koncipiranja i projektovanja je višenamenska platforma, amfibijskog tipa, koja treba da posluži kao ’’nosač’’ za različita oružja, oruđa i opremu, čija masa može da bude do 50 kg. U ovom slučaju predviđeno je i kontaktno i bezkontaktno upravljanje, pri čemu opcija zavisi od konkretnih uslova. 

                                                 

 Ljubodrag Bošković, student


 
TEHNIČKO-TAKTIČKE KARAKTERISTIKE MAKETE:
Upravljanje Komandni pult pomoću napojnog kabla.
Masa 4 kg
Duzina sa topom 480 mm
Duzina tela 350 mm
Sirina tela 240 mm
Visina 140 mm
Pogon Dva elektro-motora snage 55 W
Maksimalna brzina 1 km/h
Savladjuje prepreku do: 60 mm
Maksimalni uspon 30
Naoruzanje top kalibra 9mm
Nisanska sprava Spregnuta dnevno-noćna kamera i laserski obeleživač mete
Vertikalno polje dejstva -30 do +18 º
Horizontalno polje dejstva 200º
Kolicina municije 1 projektil, olovno zrno Ø9 mm
Oklop laminirani od 10 do 40mm
Srpski oklop - forum