100mm municija za top D-10TG, D-10T2S, na tenku T54, T55 i SO M44(s)

 

Za 100 mm tenkovski i samostalni top postoji sledeća vrsta metaka po priručniku "Municija, opis i rukovanje" knjiga I, izdanje 1974:

— 100 mm metak sa trenutno-fugasnom granatom TF, M63;

— 100 mm metak sa trenutno-fugasnom granatom TF, M63P1;

— 100 mm metak sa trenutno-fugasnom granatom OF-412, (s);

— 100 mm metak sa pancirno-obeležavajućim zrnom PO, M65;

— 100 mm metak sa pancirno-obeležavajućim zrnom BR-412B (s);

— 100 mm metak sa pancimo-obeležavajućim zrnom BR-412D, (s);

— 100 mm metak sa kumulativno-obeležavajućim nerotirajućim zrnom M69; (

— 100 mm metak sa kumulatfvno-obeležavajućim nerotirajućim zrnom 3BK5M, (s);

— 100 mm metak sa vežbovnim zrnom M68;

— 100 mm metak sa vežbovnim zrnom PBR-412, (s);

— 100 mm manevarski metak M71;

— 100 mm školski metak M64, sa trenutno--fugasnom granatom;

— 100 mm školski metak M69, sa trenutno--fugasnom granatom;

— 100 mm opitni metak; i

— Bojeva čahura za pražnjenje topa 100 mm D10TG, D10-T2S na tenku T-54, T-55 i SO, M44, (s).


100 mm metak sa trcnuino-fugasnom granatom TF M63:

l — Upaljač; 2 — Eksplozivno punjenje; 3 —Košuljica granate;4 — Pločica; 5 — Kartonski elementi; 6 — Legura za debakarisanje 7-Flegmatizator; 8 — Barutno punjenje; 9 — Čahura; 10 — Pripala; 11 — Topovska kapsla.

100 mm metak sa pancirno-obeležavajućim zrnom PO M65:

1 — Balistička kapa; 2 — Košuljica zrna; 3 — Eksplozivno punjenjc: 4 — Upaljač; 5 — Kartonski elementi; 6 — Legura za debakarisanje; 7 — Flegmatizator; 8 — Cahura; 9 — Barutno punjenjc; 10 — Kanap za vezivanje barutnih Stapića; 11 — Pripala; 12 —Topovska kapsla.

100 mm metak sa kumulativno-obeležavajućim zrnom M69:

1 — Upaljač; 2 — Balistička kapa; 3 — Zavojni prsten; 4 — Košuljica; 5 — Eksplozivno punjenje; 6 — Levak; 7 — Usmerivač detonacionog talasa — devijator; 8 — Kanap za vezivanje krilaca stabili-zatora; 9 — Kartonski poklopci; 10 — Cahura; 11 — Kesa sa barutnim punjenjem; 12 — Barutno pu-njcnje; 13 — Pripala: 14.— Plamenogasitelj; 15 — Topovska kapsla; 16 — Detonatorska kapsla; 17 — Obrtni prsten; 18 — Nosač obrtnog prstena; 19 — Zavrtanj-utvrđivač; 20 — Krilce stabilizatora; 21 — Telo stabilizatora; 22 — Traser; 23 — Legura za debakarisanje.

100 mm vežbovno zrno M68 za top na tenku i SO:

1 — Upaljač; 2 — Obeležavajuće punjenje I (crni barut); 3 — Obeležavajuće punjenje II (foto smeša); 4 — Interno punjenje; 5 — Košuljica zrna; 6 — čelična pločica.

100mm manevarski metak M71:

1-Poklopac; 2-Kartonski cilindar; 3-Kartonski kružići; 4-Prizma; 5-Kartonski kružići; 6-Čahura; 7-Barutno punjenje; 8-Pripala; 9-Topovska kapsla

100 mm školski metak M64 sa trenutno-fugasnom granatom za top na tenku i SO:

1 — Upaljač; 2 — Osovinica; 3 — Punjenje od olova; 4 — Košuljica; 5 — Čahura; 6 — Inertno punjenje; 7 — Nosač; 8 — Zavojni čep.

Upaljači:

Upaljač UTIU M63 za 100 mm metak sa TF granatom M63:

1 — Kapica upaljač; 2 — Membrana; 3 — Udarač; 4 — Opruga armirajuće čahure; 5 — Armirajuća čahura; 6 — Udama igla; 7 — Armirajuća kuglica; 8 — Naletnik; 9 — Inicijalna kapsla; 10 — Utvrđivač inicijalne kapsle; 11 — Civija-graničnik; 12 — Telo regulatora dejstva upaljača; 13 — Telo upaljača; 14 — Opruga; 15 — Poklopac; 16 — Pokretna dijafragma; 17 — Cahura; 18 — Osovinica; 19 — Prenosno eksplozivno punjenje; 20 —

Upaljač DU, M65 za 100 mm metak sa pancirno-obeležavajućim zrnom M 65:

1 — Nosač; 2 — Detonatorsko punjenje; 3 — Detonatorska kapsla; 4 — Membrana od bakra; 5 — Cahura ventila; 6 — Opruga ventila; 7 — Ven-til; 8 — Usporač; 9 — Cahura; 10-Osiguravajuća opruga; 11 — Gonja čahura; 12 — Vođica naletnika; 13 — Donja čahura; 14 — Naletnik; 15 — Telo upaljača; 16 — Košuljica trasera; 17 — Obeležavajuće punjenje; 18 — Osiguravajuće čanče; 19 — Osiguravajuća čahurica; 20 — Trn; 21 — Opruga naletnika; 22 — Inicijalna kapsla; 23 — Utvrđivač; 24 — Centrifugalni osigurač; 25 — Opruga centrifugalnog osiguraca; 26 — Segment.


Upaljač UT,PEM69 za 100 mm metak sa kumulativno-obeležavajućim zrnom M69:

1 — Zaštitna kapa; 2 •— Membrana; 3 — Poklopac-utvrđivač; 4 — Udarač; 5 — Piezoelcmcnt; 6 — Telo upaljača; 7 — Izolator (čahura); 8 — Centralni kontakt; 9 — Podmetač-pločica; 10 — Kratko-spojnik; 11 — Kuglica; 12 — Opruga kratkospojnika; 13 — Nosač mehanizma za armiranje i osiguranje; 14 — Prenosno eksplozivno punjenje; 15 — Košuljica detonatora; 16 — Detonatorsko punjrnje; 17 — Kontaktna kapica; 18 — čahurica; 19 — Opruga; 20 — Kuglica; 21 — Inercioni osigurač; 22 — Nosač elektrodetonatora; 23 — Opruga inercionog osigurača;

Početna strana