Srpski oklop - forum

 

Tip tenka srednji
Ukupna težina oko 36 t
Težina mosta oko 6,5 t
Broj članova posade 2 (komandir i vozač)
Vreme polaganja mosta 3 min
Vreme smeštaja mosta na tenk 5—8 min
Vreme polaganja sklopljenog mosta pomoćnim
načinom
10 min
Specifična snaga motora 16 KS/t
Srednji specifični pritisak na tlo 0,82 kg/cm2
Maksimalna širina prepreke za premošćavanje 17,5 m
Maksimalna nosivost mosta 50 t
OSNOVNE DIMENZIJE
Dužina tenka nosača mosta sa Složenim mostom 9.880 mm
Dužina tenka nosača mosta sa mehanizmom za polaganje mosta u marševskom položaju 8.450 mm
Dužina tenka nosača mosta sa mestom postavljenim
na ravan teren
27.100 mm
Dužina tenka nosača mosta sa mehanizmom
za polaganje mosta postavljenim na ravan
teren
9.150 mm
Širina tenka nosača mosta bez mosta 3.270 mm
Širina tenka nosača mosta sa smeštenim
mostom
3.300 mm
Visina tenka nosača mosta sa smeštenim mostom do 3.350 mm
Visina tenka nosača mosta, bez mosta, sa mehanizmom
za polaganje mosta u marševskom
položaju
oko 2.800 mm
Klirens sa smeštenim mostom 425 mm
Klirens bez mosta 460 mm
Dužina oslone površine gusenica 3.840 mm
Sirina traga (od sredine gusenica) 2.640 mm
Sirina gusenice 580 mm
Dužina rasklopljenog mosta 18.000 mm
Dužina sklopljenog mosta oko 9.600 mm
Sirina mosta (ukupna) 3.300 mm
Sirina kolotraga mosta 1.150 mm
Srednja brzina kretanja
Nominalna brzina kretanja pri 1.800 ob/min:
| I brzina
6,85 km/čas
II brzina 14,66 km/čas
III brzina 20,21 km/čas
IV brzina 28,99 km/čas
V brzina 45,48 km/čas
brzina za nazad 6,85 km/čas
Dozvoljena srednja brzina kretanja:
drumovima sa tvrdom podlogom
30—32 km/čas
po terenu i seoskim putevima 15—25 km/čas
Najveća moguća brzina po drumovima 50 km/čas
EKSPLOATACIONI PODACI
Potrošnja goriva na 100 km puta:
po drumovima sa tvrdom podlogom
190—210 1
po terenu i seoskim putevima 300—330 1
Potrošnja goriva za 1 čas polaganja i smeštanja
mosta
oko 50 1
Potrošnja ulja na 100 km puta:
— po drumovima sa tvrdom podlogom
6—8 1
—po terenu i seoskim putevima 7—11 1
Akcioni radijus (prema gorivu):
— po drumovima sa tvrdom podlogom
440—480 km
— po terenu i seoskim putevima 280—300 km
Akcioni radijus uz korišćenje dopunskih rezervoara:
— po drumovima sa tvrdom podlogom
620—690 km
— po terenu i seoskim putevima 400—430 km
Savlađivanje prepreka:
— najveći uspon
32°
— najveći nagib 25°
— širina rova 2,7 m
— visina zida 0,7 m
— dubina gaza 1,2 m
Savlađivanje vodenih prepreka sa opremom
za podvodnu vožnju pri brzini toka do 1
m/sek:
— širina vodene prepreke
1.000 m
— dubina vodene prepreke do 4 m
NAORUŽANJE
Prema izvomim podacima:
— automat
l kom
— signalni pištolj l kom
— ručna bomba 5 kom
SPRAVE ZA OSMATRANJE I ORIJENTACIJU
Sprave za osmatranje danju:
— Komandir tenka
periskop TPKU-2B (petorostruko
uveličavanje, polje
vida 7,5°), 4 prizme, 1
daljinomer ŽU-20 i 1 li-
'bela
— Vozač 2 prizmatična periskopa
Sprave za osmatranje noću:
— IC-perskop komandira

TKN-1elektronsko-optički, monokularni,
periskopski
uveličanje 2,8 puta
polje vida 11°

vidna daljina 250—300 m

Izvor IC-svetla IC-reflektor OU-3 sa ICfiltrom
i sijalicom 100W
IC-periskop vozača TVN-2 elektronsko-optički, binokulami,
periskopski
— uveličanje 1 put
— polje vida 30°
— vidna daljina 60 m
— izvor IC-svetla glavno svetlo FC-10 BR sa
sijalicom 40 W
Pokazivač kursa:
— žiropolukompas
GPK-48
— vreme korišćenja bez ponovne orijentacije 15 min
MOTOR I NJEGOVI UREĐAJI
marka  
Tip 12-cilindrični, 4-taktni, brzohodni,
dizelmotor, s direktnim
ubrizgavanjem
goriva, hlađen tečnošću, sa
zagrevanjem kartera i sa
hidrauličnom spojnicom
pogona generatora
najveća snaga pri 2.000 ob/min 580 KS
najveći obrtni moment pri 1.200—
—-1.250 ob/min
230±10 kgm
stepen kompresije 15 ±0,5
broj obrtaja radilice eksploatacioni 1.600—1.900 ob/min
maksimalni 2.000 ob/min
na praznom hodu 500600 ob/min
potrošnja goriva 90 ±5 p/KS/čas
potrošnja motomog ulja najviše 8 p/KS/čas
težina motora najviše 920 kp
Uređaj za napajanje gorivom
vrsta goriva dizel-gorivo D-2
zapremina osnovnih rezervoara 435 1
—prednjeg 205 1
—srednjeg 230 1
—zapremina spoljnih rezervoara 475 1 (5X95)
ukupna zapremina ugrađenih rezervoara oko 900 1
zapremina goriva u bačvama 600 1 (3X200)
ukupna zapremina goriva tenka oko 1500 1
prečistač goriva za grubo prečišćavanje sa
sitom; za fino prečišćavahje
filcani
prečistač vazduha VTI-4, dvostepeni, sa automatskim
izbacivanjem
prašine
Uređaj za podmazivanje
motorno ulje DS-50/S1
zapremina uređaja 82 1
zapremina rezervoara za ulje 60 1
zapremina dopunskog rezervoara za
u l j e
35 1
površina hlađenja hladnjaka 11,5 m2
prečistač ulja MAF sa dve mrežaste sekcije
i centrifugalni prečistač
MC-1 rotacionog tipa
Uređaj za hlađenje i zagrevanje
zapremina 80 1
površina hlađenja hladnjaka 60,5 m2
grejač sa brizgaljkom; na električnii ručni pogon
Uređaj za puštanje motora u rad
osnovni način sabijenim vazduhom uz
punjenje boca pomoću
kompresora
dopunski način elektropokretačem
kompresor
AK-150S; trostepeni, dvocilindrični
radni pritisak kompresora 150 kp/cm2
vreme punjenja čeličnih boca 30—40 min
količina i zapremina boca dve po 5 1
Eksploatacioni podaci motora
temperatura tečnosti za hlađenje:
55°C
—normalna eksploataciona 70 - 90°C
—najniža 55°C
—najviša (kratkovremeno) dozvoljena 105°C
temperatura motornog ulja
najniža 40°C
normalna eksploataciona 70—90
najniža eksploataciona 65°C
najviša (kratkovremeno) dozvoljena 110°C

pritisak motornog ulja:

—na eksploatacionom broju orbtaja

610 kp/cm2
—na praznom hodu najmanje 2 kp/cm2
—za motore posle garantnog roka dozvoljeno
je spuštanje pritiska do
4,5 kp/cm2
TRANSMISIJA
tip povećavajući zupčasti reduktor
ulje za podmazivanje hipoidno srednje HIP-90
količina ulja u kućištu 9 1
Glavno frikciono kvačilo
tip sa više lamela, suvog
trenja
materijal tarućih površina čelik o čelik
broj pogonskih lamela 9
broj gonjenih lamela 8
komanda za upravljanje mehanička sa hidropneumatskim
servocilindrom
Menjač
Tip sa stalno uzubljenim zupčanicima
i sinhronima za
II i III, IV i V brzinu, sa
pogonom ventilatora i kompresora
broj brzina 5 za kretanje napred i jedna
brzina za nazad
odnos prenosa:
u I brzini
u II brzini
u III brzini
u IV brzini
u V brzini
u brzini za nazad
6,0
2,8
2,0
1,43
0,9
6,0
ulje za podmazivanje hipoidno srednje HIP-90
količina ulja u kutiji menjača 13 l
pogon ventilatora zupčasti povečavajući reduktor
sa frikcionim kvačilom
odnos broja obrtaja radilice motora:
—prema broju obrtaja ventilatora
—prema broju obrtaja kompresora

1 :1,3

1:1,05

Planetarni sklopovi za okretanje
Tip planetami, dvostepeni, sa
bočnim kvačilima
odnos prenosa:
kada je uključeno bočno kvačilo
1
kada je isključeno bočno kvačilo, a
pritegnute kočnice
1,42
bočna kvačila:
tip
sa više lamela, suvog trenja
čelika po čeliku
broj pogonskih lamela 7
broj gonjenih lamela 6
Kočnice trakaste, sa papučama ođ
livenog gvožđa
najmanji poluprečnik okretanja kada
je poluga za upravljanje:
u prvom položaju
8,91m
u drugom položaju 2,64m
ulje za podmazivanje hipoidno srednje HIP-90
količina ulja u svakom planetarnom
sklopu
2,5l
Bočni prenos
— tip
dvostepeni smanjujući reduktor,
sa cilindričnim zupčanicima
i planetarnim
sklopom
odnos prenosa 6,706
ulje za podmazivanje hipoidno srednje HIP-90
količina ulja u svakom bočnom prenosu 4,5l
Pogon hidrauličnih pumpi
—tip
zupčasti prenosnik sa stalno
uzubljenim zupčanicima
i višelamelastom spojnicom,
s tečnim trenjem i lamelama
obloženim metalokeramičkom
legurom
pogon hidrauličnih pumpi od motora preko multiplikatora,
elastične spojnice,
višelamelaste spojnice i
zupčanika pogona do
pumpi
odnos prenosa 1:1
ulje za podmazivanje HU-VL
HODNI DEO
Tip hodnog dela gusenični s pogonskim točkovima
na zadnjem delu
tenka
Gusenice
— tip
metalne sa uskim člancima,
spoj kroz ušice
broj članaka u svakoj gusenici(novoj) 90
širina članka 580mm
dužina (korak) članka 137mm
težina jedne gusenice 1.300kg
Pogonski točkovi
— tip
sa nazubljenim vencima
koji se mogu skidati
broj zubaca nazubljenog venca 13
težina pogonskog točka 126kg
Lenjivci
— tip
liveni, sa metalnim obodom
Potporni toČkovi
— tip
dvostruki, sa nalivenim
gumama
broj točkova 10 (po 5 sa svake strane)
težina jednog točka 265kg
Balansiri
— tip
posebni, torzioni
balansirajući element torziona poluga
Amortizeri
— tip
hidraulični, spojeni sa balansirima
prednjih i zadnjih
potpornih točkova
tečnost hidraulično ulje HUNT-S
količina tečnosti u amortizeru 1,3-1,5l
ELEKTRICNI UREĐAJ
sistem sa jednim provodnikom
(sem stalnog svetla, elektromotora
vodocrpne pumpe
i sistema za upravljanje
hidrauličnim uređajem,
koji su sa dva provodnika)
napon mreze:
kada motor ne radi
24V
kada motor radi 27-29V
Akumulatori:
— tip
olovni
Količina 4kom
ukupan kapacitet svih akumulatora 280Ah
težina jednog akumulatora sa elektrolitom 64kg
Generator:
— marka
G6,5
tip istosmerne struje, sa paralelnim
pobuđivanjem
ačina 6.500W
nominalni napon 28V
nominalna jačina struje 230A
broj obrtaja 3.300—6.500 ob/min
težina 46kg
Regulator generatora
— marka
R-10T
tip vibracioni
napon koji održava 27—29 V
Filtar radio-zaštite
— marka
F-5
tip indukcioni
količina 2kom
Pogon generatora
marka
PMT
TIP hidraulična spojnica
odnos prenosa 2,78-3,08
Elektropokretač:
— marka
ST-16M
tip elektromotor istosmerne
struje sa serijskim pobuđivanjem
snaga 15KS
napon 24V
težina elektropokretača 45kg
Relej za uključivanje elektropokretača:
marka
RST-15A
tip elektromagnetni
Elektropokretač pogona hidrauličnih pumpi:
— marka
OA-9187.14
snaga 6KS
težina 27,5kg
Elektromotor ventilatora protivnukleame zaštite
(gornjeg ventilatora)
MV-67
SNAGA 600W
Elektromotor donjeg ventilatora MV-42
snaga 175W
Elektromotor grejača: kao prethodni
Elektromotor pomoćne pumpe za ulje: MN-1
snaga 500W
Elektromotor uređaja za stvaranje dimne za
vese:
MPB-55B
snaga 500W
Elektromotor vodocrpne pumpe MVP-2
snaga 300W
Pretvarač pokazivača kursa PAG-IF
Glavno svetlo s maskirnim poklopcem FG-26 BR
Sirena S-58
SREDSTVA VEZE
Hadio-uređaj: R-123
tip prijemno-predajni, simpleksni,
za rad telefonijom, sa
poludupleksnim radom
domet pri radu na vezi sa radio-uređajem
iste vrste na mestu i u pokretu,
u uslovima srednjeg manevarskog
zemljišta, pri radu sa 4-metarskom
štap-antenom:
sa isključenim prigušivačem smetnji
na talasima slobođnim od dejstva spoljnih
smetnji
do 15km
sa uključenim prigušivačem smetnji 10-13km
pri radu sa rezervnom antenom 1km
pri radu jednog radio-uređaja sa rezervnom
antenom, a drugog sa 4-metarskom
štap antenom
2,5km
napon 26V
uređaj za međusobni razgovor: R-124
broj učesnika 3
UREĐAJ PROTIVATOMSKE ZASTITE
Oznaka PAZ
Uključenje sklopa uređaja protivatomske zažtite automatski, pomoću gamadavača RBZ-IM
Ventilator borbenog odeljenja (gornji) centrifugalni sa inercionim
prečišćavanjem vazduha
URBĐAJ ZA GASENJE P0ŽARA
količina čeličnih boca sa smešom
»3,5«
3kom
sastav smeše za gašenje »3,5«
težina smeše »3,5« u jednoj čeličnoj boci 1,45—1,6 kg
količina termodavača 8kom
Prenosni aparat za gašenje požara OU-2
količina 1kom
UREĐAJ ZA STVARANJE DIMNE ZAVESE
Oznaka TDA
Neprozirna dužina dimne zavese 250—400 m
Postojanost dimne zavese 2-4min
Vreme neprekidnog dejstva uređaja 10min
Prosečan utrošak dizel-goriva 10l/min
OPREMA ZA PODVODNU VOZNJU
Oznaka OPVT
Način pripreme tenka nosača mosta hermetizacija oklopnog te-
;la sa dovodom vazduha
kroz specijalnu cev
Brzina kretanja po dnu vodene prepreke u I stepenu prenosa
Sredstva za obezbeđenje držanja zadanog kursa
kretanja pri savlađivanju vodene prepreke
žiropolukompas GPK-48 i
radio-veza
Vreme potrebno za nameštanje pokretnih delova
opreme i potpimu hermetizaciju tenka
nosača mosta
do 1,2 časa
Vreme potrebno za.skidanje pokretnih delova
i opreme
10-15min
HIDRAULICNI UREĐAJ MEHANIZMA ZA POLAGANJE MOSTA
tip visakog pritiska, sa tri hidraulična
kola od kojih jedno
niskog pritiska za upravljanje
pomočnim elementima
upravljanje ručno ili elektrohidraulički
(automatski)
Hidraulične pumpe ACK-16-7-M
tip aksija,lno klipne, visokog
pritiska, sa 7 klipova promera
16 mm
količina 4kom
kapacitet jedne pumpe 0-50l/min
radni pritisak 220 kp/cm2
radni broj obrtaja 1600 ob/min
maksimalni broj obrtaja 1.800 ob/min
snaga pri pritisku od 180 kp/cm2 i
1.800 ob/min
22KS
snaga pri pritiskii od 270 kp/cm2 i
1.700 ob/min
33KS
težina jedne pumpe 10kg
težina baterije razvodnika 240kg

Cilindar broj 1

prečnik (unutrašnji)

220 mm
prečnik klipnjače 110mm
hod klipa 955mm
dužina (sa uvučenom klipnjačom) 1505mm
zapremina 28l
težina 355kg

Cilindar broj 2

prečnik (unutrašnji)

200mm
prečnik klipnjače 100mm
hod klipa 940mm
dužina (sa uvučenom klipnjačom) 1520mm
zapremina 23l
težina 270kg
količina 2kom

Cilindar broj 3

prečnik (unutrašnji)

180mm
prečnik klipnjače 100mm
hod klipa 1670mm
dužina (sa uvučenom klipnjačom) 2400mm
zapremina 31l
težina 385kg
količina 1kom

Cilindar za osiguranje mosta

prečnik (unutrašnji)

70mm
prečnik klipnjače 45mm
hod klipa 112mm
dužina 486mm
količina 1kom
Hidraulična tečnost hidraulično ulje vrlo lako,
HU-VL (JUS B.H3.123)
količina ulja u celom uređaju oko 350l
zapremina rezervoara oko 220l
prečišćavanje ulja I povratnim vodovima,
prečistači u rezervoaru za ulje
MEHANIZAM ZA POLAGANJE MOSTA
Tip mehanizma mehanizam sa 4 obrtna
spoja i hidrauličnim pogonom
Sastav mehanizma:
— polagač
1kom
—kutija 1kom
—rame 1kom
—hidraulični cilindar br. 1 1kom
—hidraulični cilindar br. 2 2kom
—hidraulični cilindar br. 3 1kom
—težina polagača 440 kg
—težina kutije 200kg
—težina ramena 400kg
MOST
tip kolski, dvodelni most sa
obrtnom vezom na sredini
i razdvojenim kolotragovima
Nosivost mosta 50t
Dužina rasklopljenog mosta 18m
Dužina sklopljenog m osta 9,60m
Ukupna širina mosta 3,30m
Širina kolotraga mosta 1,15m
Visina rasklopljenog mosta po srediniit 0,80m
Visina sklopljenog mosta (do obrtnog spoja) 1,60m
Težina mosta oko 6.500kg
Kolotrag od čeličnog lima, uzdužno
i poprečno posebno profilisan