BOV u mirovnoj misiji UNIFIL

.....Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) uspostavljena je rezolucijama 425 i 426 19. marta 1978. Pripadnici Vojske Srbije otpočeli su učešće u UNIFIL u Libanu 20. decembra 2010. godine, u okviru španskog kontingenta, sa pet štabnih oficira u komandi sektora Istok i jednim štabnim oficirom u komandi španskog bataljona. Od 25. novembra 2012. godine dodatno je angažovano 36 pripadnika pešadijskog voda i 5 članova elementa nacionalne podrške (ENP). Od 24. marta 2013. godine, u UNIFIL, pored već angažovanih pripadnika VS, angažovana su još dva pripadnika, na dužnostima štabnih oficira u komandi misije. Kao porška kontigentu koji je upućen novembra 2012. u Liban je transportovano 5 BOV M-86, 7 terenska automobila PUH i dva teretna automobila TAM-150. Ovo je prvo angažovanje oklopnih vozila Vojske Srbije van granica, a prethodna slična misija bila je još 1958 - 1967 na Sinajskom poluostrvu. Svi BOV pre slanja u Liban su u remontnom - tehničkom centru u Čačku remontovani i prebojeni u belu boju sa UN oznakama. U sva vozila ugrađeni su klima uređaji, novi radio uređaji francuske kompanije Tales i dodatna zvučna izolacija. U Libanu je u bazi UN-a 7-2 na BOV-ove ugrađen na prednjem gornjem delu metalni dodatak - sekač u slučaju da vozilo nađe na namerno zategnutu žicu. Ovo je postala obavezna praksa nakon sličnih incidenata u Avganistanu.

Španski oklopni transporter BMR-M1 u pratnji BOV-a

.....Trenutno u sastavu misije UNIFIL je oko 11.000 vojnika i oko 1.000 civila, koji su razmešteni između reke Litani na severu do tkz. Plave linije na jugu (definisana 2000. prilikom povlačenja IDF-a) sa misijom nadzora prekida vatre između Izraela i oružanih formacija na tlu Libana. Sem ovoga pripadnici UNIFILA podržavaju zvaničnu libansku armiju u razoružanju različitih oružanih grupa u dodeljenim zonama. U praksi na terenu najveći uticaj ima organizacija Hezbolah koja se naročito afirmisala tokom sukoba sa Izraelom 2006. i koja uživa bezrezervnu logističku i finansijsku pomoć Irana.Vod Vojske Srbije angažovan u ovoj misiji svoje zadatke obavljao je u sektoru Istok u sastavu španskog kontigenta. Reč je o zoni na obodu Golanske visoravni, koja je bila glavno poprište borbi 2006. površine 359 km sa oko 120.000 stanovnika izrazito mešovitog verskog opredeljenja. Prvi kontigent (nov. 2012) bio je smešten u bazi 7-2 između naselja Maržajun i Eben Elsaki. Drugi kontigent (maj 2013) smešten je u nešto južniju bazu oznake 4-28. Baš u sektoru ove baze je naselje Gadžar, koje predstavlja najnapetiju tačku sektora Istok. Reč je o naselju sa oko 2.200 ljudi mahom Šiita - Alavita. Nakon rata 1967. kada je Izrael okupirao Golansku visoravan ovo specifično naselje je ostalo odsečeno od Sirije kojoj je do tada pripadalo. Meštani Gadžara postaju lojalni građani Izraela, što im je omogućilo znatno bolji standard u odnosu na okolna libanska naselja, pri čemu je naselje vremenom prošireno prema severu tj. Libanu. Po podacima UN-a dve trećine sela su na libanskoj teritoriji. Izrael ovo mesto prepoznaje kao ključnu tačku za kontrolu južnog Libana i uprkos odlukama iz 2000. i 2006. IDF (armija Izraela) nije napustio Gadžar. Pripadnici UN-a na tom prostoru imaju zaduženje da nadgledaju situaciju i spreče ozbiljnije narušavanje krhkog primirja.


Прикажи већу мапу Naselje Gadžar (33°16'28.70" С 35°37'15.90" И) , vidljiva je granična linija, koja deli mesto, južno je Izrael, severno Liban, levo je važna rečica Vazani. Baza 4-28 sa našim vojnicima je 2km severnije na dominantnim brežuljcima

.....U novoj rotaciji 5. novembra 2013. u Liban je upućena pešadijska četa iz 31.pešadijskog bataljona Treće brigade , tako da je u misiji UNIFIL sada ukupno 143 pripadnika VS. Neposredno pre ovog kontigenta u Liban je preko luke Bar brodom Arslan I 02.11.poslato dodatnih 8 BOV M-86, 9 vozila PUH, 3 TAM 150 i vozilo radionica (TAM 150). Od 15. novembra pripadnici srpske čete izvršavaju zadatak pod komandom majora Srđana Radivojevića. Nova baza je 9-66 u blizini mesta Kafer Kela sa istim zadatkom patroliranja duž Plave linije koja odvaja Liban i sever Izraela.

Mapa UNIFIL misije

 

Sa parade u Kruševcu. Transport prvog kontigenta vozila

U pratnji konvoja

Ukrcavanje vozila za podršku pešadijskoj četi koja je upućena novembra 2013.

Komandir srpske pešadijske čete u sastavu UNIFILA-a major Srđan Radivojević. U novoj bazi

Prvi zadaci u novoj zoni

U izradi ove strane korišćeni su :

Srpski oklop - forum