Samohodna  haubica M7B1 Prist

  

   Ovo orudje je takodje isporuceno u periodu pedesetih u okviru saveznicke vojne pomoci i datira iz perioda Drugog Svetskog rata. Konstruisanje ovog vozila zapoceto je tokom 1941. god. Standardna americka, poljska haubica M2A1, postavljena je desno od sredista, u otvorenoj sasiji tenka M3 (Grant). Kompanija Baldwin je izgradila 2 prototipa, i nakon odredjenih modifikacija, koje su ukljucivale i ugradnju specificne kupole sa mitraljezom M2, na desnoj strani, vozilo je pod oznakom M-7, 1942. god. uslo u serijsku proizvodnju. Ovim orudjem su popunjavani artiljerijski bataljoni americkih oklopnih divizija. U formacijski sastav tih divizija ulazila su 54 orudja M7 u tri bataljona sa po tri baterija, od kojih je svaka imala 6 orudja.M-7, je koriscen i kod Britanaca, a narocito se istakao tokom borbi u Africi, kada je i dobio nadimak "Priest"- zbog karakteristicne ovalne nadgradnje na desnom boku, koja je podsecala na crkvenu predikaonicu.Od 1944. god, nakon 3.500 proizvedenih primeraka, prelazi se na noviju verziju M-7B1, za ciju je osnovu uzeta sasija tenka M-4A3 i kojih je proizvedeno preko 500. Tokom rata u Koreji izradjena je i verzija B2, koja je pre svega omugucila znatno vecu elevaciju cevi haubice. Na prostoru Balkana prvi primerci stizu u luku Sibenik 19. aprila 1945. god. u okviru saveznicke pomoci NOVJ. Kontigent je cinilo 19 orudja M7, od kojih je formiran divizion od tri baterija sa po tri urudja i koji je usao u sastav motorizovanog artiljerijskog diviziona Cetvrte armije. Po cetiri orudja dodeljana su hrvatskom Glavnom stabu i Drugom korpusu, a preostala dva orudja M7, dodeljena su Petom korpusu. Nakon rata sva vozila su koncetrisana u sastav samostalne artiljerijske brigade u Sremskim Karlovcima. Sledece isporuke su bile u drugoj polovini pedesetih, kroz program vojne pomoci Jugoslaviji. Tada su isporucena dodatna 56 primerka. Svoje mesto su zadrzale i tokom mnogobrojnih reorganizacija JNA, a po pravilu su uvek bile u sastavu mesovitih pukova / diviziona namenjenih za vatrenu podrsku tenkovskih jedinica. Kada su pocetkom sedamdesetih formirane mehanizovane brigade, ova orudja su usla u njihov sastav. Cak i nabavka mnogo modernijih samohodnih haubica 2S1 Gvozdika nije u potponusti potisla ova samohodna orudja iz sastava JNA do samog njenog kraja, kada su u inventaru jos uvek bila 84(?) primerka. Poslednji primerci su rashodovani i unisteni tokom dogovorene redukcije naoruzanja tokom 1996/97. god.

.....Posada ovog samohodnog orudja je bila brojna i brojala je sedam clanova: Komandir, nisandzija. pomocnik nisandzije, punilac, tempirac, dodavac i vozac. Osnovno oruzje, haubica M2A1 je imala elevaciju u rasponu od -5 do +35 stepena, a horizontalno polje dejstva je bilo 15 stepena levo i 30 stepena desno. Standardno pomocno naoruzanje je bio PAM 12,7mm Brauning, ali su cesto ugradjivani i dodatni mitraljezi, kao sto je vidljivo sa gornje fotografije.

Samohodne haubice M7 iz prvog kontigenta

 

Tehnicko-takticke  karakteristike:
Tip/poreklo M7B1 Priest   USA
posada 7
borbena masa 23.600 kg
duzina 6,19 m
sirina 2,87 m
visina 2,54 m
klirens 435 mm
motor Continental R975, devetocilindricni, benzinski , vazdusno hladjeni
potrosnja goriva po 1km 4 l
radijus kretanja po dobrom putu 137 km
maks. brzina van puta 24-32 km/h
maks. brzina po putu 37,5 km/h
maksinalni uspon 60 %
sirina rova 2,286 m
vertikalna prepreka 0,609 m
dubina vodenog gaza 1,21 m
naoruzanje haubica M2A1 L/22,5 od 105mm i M2HB od 12,7mm
borbeni komplet 57 granata 105mm i 300 metaka 12,7mm
oklop 12-62mm
*Fotografija na vrhu: Samohodne haubice M7B1 i M7 na vojnoj paradi u Beogradu 1946 god.
Samohodna orudja M7B1 i M7 u uporednoj voznji
                                                                
m7b1.jpg (27687 bytes)

U izradi ove strane koriscene su informacije i fotografije iz/sa:

Pocetna  strana
Srpski oklop - forum