''Kurjak'' - Modifikovani oklopni automobil BRDM-2

 

     Jedan od trenutnih razvojnih projekata kompanije Jugoimport SDPR je i oklopno izvidjacko vozilo ''Kurjak'' nastalo modifikacijom oklopnog automobila BRDM-2.  Prvobitno prikazana verzija prototipa je bila tek jednostavna modifikacija. Jedna od najvecih promena bila je nova kupola sa ugradjenim 20mm topom, a moguca je i ugradnja lakse kupole sa mitraljezom 12,7mm ili 7,62mm, odnosno automatskim bacacem granata od 30mm. Unutrasnjost vozila je preuredjena, pre svega odstranjivanjem sredisnjih pomocnih tockova i blatobrana, tako da pored stalne posade od 4 clana moze primiti i desantno - izvidjacko odeljenje od 4 vojnika, skupa 8 vojnika. Paznja je posvecena i povecanju oklopne zastite, a gornji deo vozila je drugaciji. Kao opcija moguca je ugradnja novog, savremenijeg dizel motora od 128kW, koji bi znatno uvecao performanse vozila. Spolja posmatrano, najupadljivija promena je ugradjena multisenzorska osmatracka sprava - TOMS. U kombinaciji sa komandno informacionim sistemom i GPS uredjajem ova sprava pruza mogucnost uvezivanja sa visim nivoima komandovanja, kao i mogucnost osmatranja nocu i u slozenim meteroloskim uslovima.

     Ovakva modifikacija moze pre svega biti interesantna zemljama sa viskom zastarelih vozila BRDM2 i skromnim budzetom. Za relativno mala sredstva moze se dobiti upotrebljivo oklopno izvidjacko vozilo, cija je najveca vrednost opremljenost multisenzorskim sistemom za izvidjanje. Ipak paznju privlace neki ocigledni nedostaci, a pre svega punjenja topa kutijastim okvirom, koji se nalazi van kupole. Usled malog kapaciteta okvira, rukovalac topa bi tokom promene okvira bio direktno izlozen neprijateljskoj vatri. Kako je sve ovo bilo nedovoljno efikasno, na funkcionalnom prototipu je nastavljen rad, tako da je nova verzija prikazana na sajmu naoruzanja "Partner 2009"
.....Na sajmu naoruzanja Partner 2009, izlozen je modernizovani BRDM2, pod imenom "Kurjak", ali u znatno drugacijoj konfiguraciji. Kupola sa topom 20mm, je uklonjena i na njeno mesto je instaliran teleskopski jarbol na kome je montirana osmatracka multisenzorska sprava TOMS, koja na ovaj nacin moze biti do 4m izdignuta iznad vozila i na taj nacin omoguciti izvidjanje bez izlaganja vozila. Velika promena je i to da je na nekadesnjem mestu osmatracke sprave ugradjena daljinski upravljiva borbena stanica sa mitraljezom 12,7mm i opto-elektronskim blokom, koji sacinjava dnevna nisanska sprava, termovizijski kanal i laserski merac daljine. Borbeni komplet je 200 metaka. Nivo balistiske zastite je na nivou STANAG 4569 I nivoa, a dopunski oklop obezbedjuje nivo zastite u skladu sa standardom STANAG 4569 nivoa II. Broj ukrcanih vojnika je ostao isti i iznosi 8 -3 stalna clana posade i 5 vojnika desantnog odeljenja. Ugradjeni motor je AMG V8 6.5 snage 128kW. Ocigledno je da je dosta poradjeno u odnosu na prvobitnu prikazanu konfiguraciju uz simbiozu dobrih ideja projekata Kurjak i Vuk. Zahvaljujuci multisenzorskoj spravi sa kojom je moguce osmatranje i iza visokih zaklona, dodatnoj oklopnoj zastiti i daljinskoj upravljivoj borbenoj stanici ovo je vec respektibilno izvidjacko vozilo sa dobrim odnosom ulozeno - dobijeno. Krajem 2009. god. prikazana je i varijanta na kojoj je montiran prenosni izvidjacki radar PR-15. Radar je na teleskopskom jarbolu, ispod TOMS sprave, i moze u povoljnim uslovima otkriti coveka u pokretu do 7km udaljenosti, automobil u pokretu na 15km, odnosno sporijih letelica na 20km udaljenosti, do visina od 1000m.

STANAG 4569 nivo I

stiti od kalibra 7,62x51mm na daljinama od 30mm (833m/s) i od bliskih eksplozija rucnih bombi i artiljerijske submunicije
STANAG 4569 nivo I I
stiti od kalibra 7,62x39mm, pancirne municije, na daljinama od 30mm (695m/s)
''Kurjak'' sa topom 20mm (gore) i mitraljezom 12,7mm (dole), prvobitna verzija

Oklopno vozilo "Kurjak" sa izdignutom osmatrackom spravom TOMS i daljinskom borbenom stanicom na Partneru 2009

Daljinska borbena stanica 12,7mm sa opto-elektronskim blokom

Oklopno vozilo "Kurjak" prvobitni model u verziji sa teskim mitraljezom 12,7mm
Kurjak sa izvidjackim radarom PR-15, bez naoruzanja
"Kurjak", u punoj konfiguraciji, multisenzorska grupa TOMS i PR-15 i i daljinski upravljiva oruzna stanica 12,7mm

 

TOMS - tenkovska osmatracko merna sprava

 

 

     TOMS- objedinjuje laserski daljinomer, sirokougaonu CCD TV kameru, uskougaonu srno-belu TV kameru i termovizijsku spravu. Osnovna je zamisao da objedinjavanjem vise razlicitih senzora sto bolje pokrije elektromagnetni spektar i samim tim uvecaju sanse za otkrivanje cilja. Osnovna namena TOMS-a je osmatranje prostora oko tenka, ili drugog vozila, danju, nocu i tokom smanjene vidljivosti. Svi senzori su smestenu u metalno kuciste, koje pruza balisticku zastitu sa daljina od 250m od kalibra 7,62X54mm. Dva osnovna režima rada TOMS-a su pripremni i radni. U toku pripremnog perioda TOMS sprovodi proceduru definisanja sopstvenog koordinatnog sistema u odnosu na kooridnatni sistem komandno-informacionog sistema. Radni režim TOMS-a omogucava: izbor kamere (TV ili termovizijska kamera), pretraživanje i osmatranje prostora izabranim senzorom, kao i merenje sfernih koordinata uocenog cilja u sopstvenom koordinatnom sistemu. Sem ovoga i sam polozaj sprave moze biti borbeni, odnosno osmatracki kada se platforma izdize do 50cm. TOMS se sastoji od nekoliko „inteligentnih" podsistema: upravljacki pult, video blok, motorni blok, laserski daljinomer sa sopstvenim racunarima, koji medusobnom komunikacijom osiguravaju ukupnu funkcionalnost sistema. Razmena podataka se realizuje preko interne mreže, prema unapred definisanom protokolu. Komunikacija sa komandno-informacionim sistemom realizuje se preko serijske veze RS232.Veza sa komandno-informacionim sistemom predstavlja važnu osobinu TOMS-a, jer se njome omogucava prenos podataka sa TOMS-a višem komandnom mestu ili drugim jedinicama. Na taj nacin stvaraju se preduslovi za optimalno korišcenje vatrene moci sopstvenih jedinica. TOMS se moze primeniti na raznim oklopnim vozilima, manjim brodovima, za nadgledanje objekata, kao element KiS i sl.

 Osnovne tehnicke karakteristike:

-TOMS meri sferne koordinate ciljeva koji se nalaze na daljinama do 10 km i krecu se u odnosu na trenutnu poziciju TOMS-a ugaonom brzinom do 10 /s

- tacnost merenja daljine cilja: 5 m

- tacnost merenja uglova: 1 mrad - 1.5 mrad

- polje dejstva u horizontalnoj ravni: n x 360

- polje dejstva po elevaciji: od -10 do +70

- široko vidno polje TV kamere: 20

- usko vidno polje TV kamere: 3

- talasna dužina laserskog daljinomera: 1.064 mikrona

Tenk M-84AB1 sa spravom TOMS u osmatrackom polozaju
NATO AEP-55 STANAG 4569 - Protection levels for Occupants af Logistic and Light Armoured Vehicles
Level
KE Threat
Bullet
Distance
Velocity*
I
Rifle 7.62 x 51 NATO Ball (Ball M80)
5.56 x 45 NATO SS109
5.56 x 45 M193

30 Metres 833m/sec (M80)
900m/sec (SS109)
937m/sec (M193)
II
Infantry Rifle 7.62 x 39 API BZ
30 Metres 695m/sec
III
Sniper Rifle 7.62 x 51 AP (WC core)
7.62 x 54R B32 API (Dragunov)

30 Metres 930m/sec (51 AP)
854m/sec (54R)
IV
Heavy Machine Gun 14.5x114AP / B32 200 Metres 911m/sec
V
Automatic Cannon 25mm APDS-TM-791 or TLB 073 500 Metres 1258m/sec

Velocity tolerance is ± 20m/sec.

PURPOSE AND SCOPE

This AEP describes the system qualification and acceptance procedure for determining the Protection Level of logistic and light armoured vehicles (LAV) for KE and artillery threats. The threats to be considered are small and medium caliber kinetic energy (KE) ballistic projectiles and fragment simulating penetrators (FSP) representing artillery shell fragments, as defined in STANAG 4569 Annex A (summarised in Annex A of the AEP-55).

This process includes standard techniques and reproducible test procedures for evaluating the ballistic resistance of vehicle armour components (integral, add-on, opaque and transparent) as well as the required vehicle Vulnerable Area assessment.

U izradi ove strane koriscene su informacije iz / sa:

Pocetna   strana

 

 

Srpski oklop - forum