Mehanicka sredstva za razminiranje

 

     Jedan od nacina savladjivanja minskog polje je aktiviranja mina mehanickim sredstvima, koje obicno nose oklopna vozila sa dovoljnom oklopnom zastitom npr. tenkovi. U svetskim armijama postoje brojna resenja koja se mogu ispoljiti u vidu raznih specijalnih valjaka, raznih uredjaja u vidu plugova koji su ugradjeni na vozila ili rotirajucih metalnih elemenata koji udarom u tle aktiviraju mine. U svakom slucaju danas postoje mnogo savremenija sredstva za razminiranje, cije se dejstvo zasniva na drugacijim principima. Nekadasnja JNA je u naoruzanje uvela par sredstava iz ovog domena:
   Razminirac KMT-5 (PT-55) se moze prikljuciti na tenkove T-55 ili slicne. Sastoji se iz dva osnovna dela koji se zasebno prikljucuju ispred svake gusenice po jedan. Sekcija od 4 metalna diska na zajednickoj osovini vodi se nosacem diskova. Nosac diskova je je zglobnim prikljucnim spojem vezan za ceonu stranu tenka, a nosac se celicnim uzetom odrzava na odgovarajucoj visini. Diskovi se izradjuju od celika legiranog hromom, zatezne cvrstoce od 700 i vise N/cm². Po obodu diskova su rebra, a otvor na sredini je veci od rukavca osovine, cime se postize mogucnost medjusobnog vertikalnog pomeranja diskova za 250mm, nezavisno jedan od drugog. Time se istovremeno postize bolje prilagodjavanje terenu. Kako se sekcija postavlja simetricno ispred gusenice tenka, a sirina sekcije je 850mm, to se tenk krece po ociscenom terenu. Mine izmedju kolotraga ostaju neaktivirane, a prostor se obelezava traserom. Ako su potezne mogu se aktivirati poteznim kalemom i lancem, a za ostale mora se izvrsiti naknadno ciscenje medjugusenicnog prostora.
kmt-1.jpg (18038 bytes)
Maketa tenka T-55 sa montiranim KMT-5

 

    Tezina jedne sekcije je oko 2500kg, a celog uredjaja oko 7000kg. Transportuje se montiran na tenku ili na tri kamiona, od koji jedan mora biti sa dizalicom kapaciteta 3t. Dobra strana ovog razminiraca je velika efikasnost otvaranja prolaza (do 5 mina po metru sirine, a 100m za 5-10 minuta). Kao slabe strane navode se:

-Slabe manevarske mogucnosti kroz minsko polje, ne moze da menja pravac, a ne moze se upotrebiti ni na  mocvarnom i raskvasenom zemljistu, zemljistu sa rovovima, jarkovima i sl. Zaokret sa montiranim KMT-5 je 65m.

-Moze da radi na bocnom nagibu samo do 10 stepena.

-Dugo vreme montiranja od 4-8 sati,

-Nema mogucnost pracenja borbenog poretka, vec se mora angazovati ranije, kada moze biti otkriven i lako unisten.

-Prevozi se pomocu tri vozila.

-Mehanicka izdrzljivost na dinamicki udar eksplozija PT mina od 5,6-7kg eksploziva je do 10 eksplozija.

-Pored ovoga veliki nedostatak ovog uredjaja, kao i kod uredjaja za izrivanje mina su: odstupanje traga gusenice i sekcije zbog zaokreta, zarivanje razminiraca u suprotnu stranu rova ili jarka, lebdenje sekcija i eventualno zacepljenje u blatu. Navedeni slucajevi su na donjoj slici.

kmt-2.jpg (26858 bytes) kmt-3.jpg (20773 bytes) kmt-4.jpg (25937 bytes)
Odstupanje traga gusenice Zarivanje u suprotnu stranu Lebdenje sekcija na nagibu
    

     Cistac mina KMT-6, namenjen je tenku M-84 i njegovim modifikacijama. Protivtenkovske mine KMT-6 vadi iz zemlje izoravanjem. Najbolje rezultate postize na ravnom zemljistu, bez panjeva, kamenja i sl. Masa cistaca je 1000kg i postavljen  u marsevski polozaj ne smanjuje bitno manevarske sposobnosti tenka. Prilikom upotreba radna brzina tenka je 5-6km/h. Moze se koristiti na usponima do 23º i bocnom nagibu do 20º, preko prepreka visine do 200mm ili dubine snega do 400mm.

     Cistac mina KMT-6 sastoji se od: 2 sekcije nozeva ( leva i desna), delova za pricvrscenje, delova za aktiviranje protivpatosnih mina, mehanizma za podizanje noznih sekcija elektrouredjaja, pribora za rad u sneznim uslovima i rezervnog alata i pribora. Montiranje se obavlja za 15-20min, a demontiranje za 5-10min.
    Devedesetih se u Vojsci Jugoslavije radilo se na konstrukciji razminiraca - mlatila koji eksplozije izaziva udarom. Za tu svrhu za dobos su fiksirani lanci odredjene duzine. Pri obrtanju dobosa lanci snazno udaraju u tlo. Prikazano na donjoj slici.
kmt-5.jpg (17007 bytes)
 

Pocetna strana

Srpski oklop - forum