Tenk T-34 završio je u reci Korani, blizu sela Ladvenjak, prilikom izvlačenja iz kasarne u Logorištu nadomak Karlovca 5.11.1991.

Više detalja:

Proboj iz kasarne "Stjepan Milanšić -Šiljo"