U napadu na mesto Gornje Kolibe u kome su učestvovali delovi 336.mtbr (bivsa 4.okbr) i 327.mtbr tokom 16/17 aprila JNA

je imala velike gubitke od 9 mrtvih i 20 ranjenih boraca i 9 uništenih ili teško oštećenih tenkova i OT.

Video snimak sa mesta događaja

 

Klikni na gornju fotagrafiju za dodatne detalje