OJ1941-45
...Iako se odnosi na upotrebu samo određenog dela vojnih jedinica ova monografija je značajna iz nekoliko razloga: prvo, ona prezentuje kompletnu sliku vojnih formacija u toku Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, potom daje u mnogim detaljima nova istoriografska tumačenja i objašnjenja, čime se dobija jedinstvena slika Drugog svetskog rata na ovim prostorima. Konačno, izborom velikog broja, do sada neobjavljenih fotografija, autori su ponudili potpuno novu vizuelnu sliku rata u Jugoslaviji. Ovo smatramo za najveće naučne domete ove monografije...

 

Dr. Kosta Nikolić

Dr. Predrag J. Marković

Format 16,5x23,5cm, 500 strana, više stotina fotografija.

Kontakt: Institut za Savremenu istoriju, Trg Nikole Pašića 11, Beograd, ili e-mail bojands@yahoo.com

Foto - monografija bornih kola (tenkova) Jugoslovenske vojske 1918-1941, sa kratkim istorijatom i izborom kvalitetnih i do sada neobjavljivanih fotografija.

Format 30cm, 65 stranaKontakt: Institut za Savremenu istoriju, Trg Nikole Pašića 11, Beograd, ili e-mail bojands@yahoo.com