Srpski oklop - forum

 

Gardijska brigada "Panteri"

Gardijska brigada "Panteri"

 

.....Marta 27. 1992.g. u Bijeljini je osnovana jedinica sa nazivom Nacionalna garda. Najzaslužniji za njeno formiranje i prvi komandant bio je Ljubiša Savić - Mauzer, prozvan po legendarnom pištolju iste marke, od kog se nije odvajao. Ljubo je pre rata bio socijalni radnik i jedan od osnivača lokalnog ogranka SDS-a.. Osnovu ove jedinice činio je jedan od lokalno osnovanih oružanih odreda. Novoformirana jedinica je učestvovala u oštroj borbi početkom aprila, nakon koje je Bijeljina stavljena pod punu kontrolu srpskih jedinica. Ubrzo jedinica Nacionalna garda dobija i službeni naziv: 1.Gardijska laka pešadijska bijeljinska brigada. Imenovan je i novi komandant major Branko Pantelić - Panter.
.....Početno metrijalno stanje je bilo loše. Za transport ljudstva i metrijala korišćena su mobilisana građanska vozila. Zahvaljujući velikom angažovanju Ljubiše Saviće gardi su ubrzo dodeljeni tenkovi T-55 i OT M-60P/PB, od kojih je formiran "Gvozdeni" bataljon. I pored toga što je službeno vođena kao laka brigada (po terminologiji nasleđenoj od JNA) ova jedinica je imala niz formacijsko - organizacijskih specifičnosti, između ostaloga i padobransku četu, kao i odeljenje od 4 aviona (2 An-2, 1 Utva-75 i 1 avion poljoprivredne avijacije). Svakako jedna od najupečatljivijih osobina garde je bila njena improvizovana oklopna tehnika, o čemu ćemo pisati u daljem tekstu.
.....Garda je uzela puno učešće u ratu koji se naglo rasplamsavao. Tokom svoga postojanja učestvovala je gotovo na svim delovima ratišta po Republici Srpskoj. Jedna od najznačajnijih akcija bila je proboj blokade naselja Smoluća (opština Lukavac) u kome se našlo više hiljada srpskih civila i vojnika, koje su okružene od 18.juna pa do kraja avgusta držale snage 2.korpusa tadašnje armije BiH. U sadejstvu sa drugim jedinicama VRS probijena je blokada, nakon čega je stanovništvo prebačeno na sigurniju teritoriju. Praznu Smoluća je nakon toga zauzeta i spaljena. Tokom borbi na Majevici 4. septembra 1992., poginuo je komandant jedinice Branko Pantelić - Panter. U znak sećanja na slavnog komandanta nazivu jedinice se dodaje "Panteri" i izrađuje se stilizovani amblem sa slikom Pantera u skoku. Tokom rata kroz gardu je prošlo više hiljade vojnika, od kojih je 101 poginuo, a 650 je bilo ranjeno. Nakon rata u Bijeljini je podignuto nekoliko spomenika u znak sećanja na žrtve i zasluge gardijske brigade - "Panteri"
UAZ 469 i PAM

UAZ sa četvorocevnim mitraljezom 12,7mm

 

.....Vizuelni identitet "Pantera" zauvek su obležile kolone improvizovanih oklopnih vozila, raznih oblika i sa različitim naoružanjem. Največu zaslugu za njihovo nastajanje je imao kapetan Mišel Ostojić, (rođen u srpsko-francuskom braku), koji je početkom rata u Jugoslaviji napustio francusku vojsku i došao u domovinu kao dobrovoljac. Garda je osnovana krajem marta 1992., a već u aprilu ovaj talentovani konstruktor je izradio prvo vozilo. Kao osnova iskorišćen je laki vojni kamion TAM110, na čijoj platformi je montiran trocevni PA top M-55 od 20mm, poznati "Trocevac". Montažna kabina je uklonjena, a samo oruđe je dobilo oklopnu zaštitu od 8mm debljine, što je bilo dovoljno od lakog pešadiskog oružja i fragmenata granata. Sva vozila kapetana Ostojića su imala po neko jedinstveno obeležje, u ovom slučaju to je bila potkovica postavljena na prednji deo vozila. Sledila su mnoga druga vozila, koja su nastala po principu da se koriti ono čega u datom trenutku ima na raspolaganju. Tako su iz remontnog zavoda "Soko" preuzeti avionski topovi NR-30 i GŠ-23, sa aviona MiG-21, koje je odlikovala veoma velika kadenca paljbe, a za osnovu su uzimani kamioni marke TAM ili FAP, terenski automobili UAZ ili oklopni automobil BRDM-2. Jedan od najboljih proizvoda je bio višecevni lanser raketa na TAM-u 110, koji je potpuno oklopljen (podvozje ovog kamiona je korišćeno i za serijsku proizvodnju oklpnih vozila BoV). Nakon potpunog oklopljavanja gde je vozilo dobilo karakteristično zašiljen prednji deo, na gornjem delu vozila montiran je uređaj sa tri lansera nevođenih raketnih zrna kalibra 69,7mm. Lanseri su dodatno oklopljeni tako da su dobili "kutijasti" oblik. Originalno lanseri su stigli u kompletu sa lovcem F-86 Sejbr u sklopu savzničke (američke) vojne pomoći Jugoslaviji polovinom pedesetih godina i bili su predviđeni za dejstvo po većim ciljevima u vazduhu. Nakon što je potrošena zaliha američkih raketa montirani su lanseri nevođenih raketnih zrna 57mm, koji su bili namnjeni MiG-u 21. Jedna od najzanimljivijih konstrukcija nastala je na kamionu FAP-13, koji je oklopljen, a na zadnjem delu platforme montiran je top M-48 76mm. Vizuelni identitet je obezbedio šiljak i potkovica na prednjem delu vozila, kao i veliki krst na prednjem levom blatobranu. Sve zaštitne ploče ugrađene su pod velikim uglom što je doprinelo boljoj balističkoj zaštiti. Jedan od FAP-ovih kamiona je poslužio kao osnova za PA rakete K-13, iz borbenog kompleta prvih MiG-21.
.....U radionici kapetana Ostojića svako vozilo je bilo unikat. Na oklopnom izviđačkom automobilu BRDM-2 je uklonjena kupola i ugrađen automatski PA top GŠ-23, od 23mm. U vozilo je ugrađen drugi motor i spolja je montirana dodatna zaštita. Terenski automobili UAZ 469 poslužili su, nakon oklopljavanja, za ugradnju PA mitraljeza 12,7mm DŠK, 14,5mm KPVT ili četvorocevnog preuzetog sa lovca F-86D. Primenu su našli i stari PA topovi sovjetskog i američkog porekla: 61K (M1939) od 37mm i M-12 od 40mm, koji su ugrađivani na oklopljene kamione. U stroju brigade tenkovima je takođe dodavan improvizovan oklop, a na oklopljeni TAM 5000 montiran je VBR M-63 Plamen itd.
.....Improvizovana oklopna vozila su izrađivale i druge strane tokom rata, ali je primetno da su vozila bijeljinskih Pantera imala najveću borbenu efikasnost, gde je naročito puno pažnje, za razliku od ostalih modifikacija, posvećivano profilisanju oklopa zarad postizanja maksimalne zaštite.
Amblem brigade i kapetan Mišel Ostojić
Kamion FAP-13, oklopljen i naoružan topom M-48, na levom blatobranu krst i na prednjem delu karakterističan šiljak
TAM 110 sa različitim konfiguracijama lansera, na gornjoj desnoj slici je i TAM 110 sa "trocevcem" i montiranim lancima za veću prohodnost
Terenski automobil UAZ sa teškim mitraljezom KPVT 14,5mm, na vozilu sa gornje slike montirane su i minobacačke (dimne) mine 82mm. Na donjoj slici kolona vozila, pripadnici garde na UAZ-u sa PAM-om 4x12,7mm, vojnik u prvom planu naoružan je sa automatom Tompson 11,43mm. Garda je imala i avio odeljenje, na slici UTVA-75
TAM 5000 PA sa topovima 20mm i K-61 37mm (M1939), na donjoj desnoj slici je Praga M-53 i UAZ sa PAM-om
TAM 5000 sa raketama K-13(gore), dole Page M-53/59, nezamenjive u vatrenoj podršci
OT M-60P I T-55A (zaštićen gumiranim trakama) iz sastava brigade

Improvizovana oklopna vozila gardijske jedinice "Panteri"

Made in War -improvizovana ratna tehnika

U izradi ove strane koriscene su informacije i fotografije iz/sa: